ข้าวไร่

การทดลองปลูกข้าวไร่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การทดลองปลูกข้าวไร่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์ ลานสกา นครศรีธรรมราช หลังบ้านพอมีพื้นที่ว่างเล็กน้อย จึงได้ทำ “การทดลองปลูกข้าวไร่” ซึ่งพื้นที่บางส่วนเหลือจากการปลูกพืชผักหลายอย่าง… Read More »การทดลองปลูกข้าวไร่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์