ข้าวดอย

การทดลองปลูกข้าวดอย โดยการยกแปลงและทำระบบน้ำแบบนาแปลงเล็ก : ธัญมน หมวดเหมน

การทดลองปลูกข้าวดอย โดยการยกแปลงและทำระบบน้ำแบบนาแปลงเล็ก : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ พื้นที่ภูเขาสูง อากาศเย็น ขุดแปลงตามขนาดที่ต้องการ(หรือตามพื้นที่ๆมี)แล้วใส่อินทรีย์วัตถุสดลงคลุกให้เข้ากัน… Read More »การทดลองปลูกข้าวดอย โดยการยกแปลงและทำระบบน้ำแบบนาแปลงเล็ก : ธัญมน หมวดเหมน