ขวัญไพรเย็น

ปลูกอยู่ปลูกกิน : ขวัญไพรเย็น

ปลูกอยู่ปลูกกิน : ขวัญไพรเย็น บารายคัลเจอร์ในกระถาง แบบครัวเรือน ทำง่าย สะดวกไม่สิ้นเปลืองค่ะ วิธีทำ คือ นำเศษอินทรีย์วัตถุ… Read More »ปลูกอยู่ปลูกกิน : ขวัญไพรเย็น

กล้วยพลังศีล : ขวัญไพรเย็น

กล้วยพลังศีล : ขวัญไพรเย็น ตรัง ฝนตกชุก กล้วยน้ำว้า ปลูกง่าย โตเร็ว ประโยชน์สูงประหยัดสุด ยิ่งตอนนี้ราคาแพง… Read More »กล้วยพลังศีล : ขวัญไพรเย็น

นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ขวัญไพรเย็น)

นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง นางศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ขวัญไพรเย็น)  จ.ตรัง นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง พื้นที่กว้าง*ยาวประมาณ 1.5 เมตร ขุดหลุมตรงกลางแปลงลึกประมาณ… Read More »นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ขวัญไพรเย็น)