ขวัญจิต สร้างสงบ

ปลูกต้นไม้ในกระถาง : ขวัญจิต สร้างสงบ

ปลูกต้นไม้ในกระถาง : ขวัญจิต สร้างสงบ อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันนี ฝั่งตะวันตกอยู่ไกลจากตัวเมือง 2 ก.ม.เป็นหมู่บ้านจัดสรรค่ะ ปีนี้เป็นปีเเรกที่ข้าพเจ้าได้ลองปลูก ผัก… Read More »ปลูกต้นไม้ในกระถาง : ขวัญจิต สร้างสงบ