ขวดน้ำ

ปลูกสับปะรดในขวดน้ำ : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ปลูกสับปะรดในขวดน้ำ : ศิริพร คำวงษ์ศรี ได้เรียนรู้เรื่องกสิกรรม บารายคัลเจอร์ โดยนำของเหลือใช้ในบ้าน เช่น เศษผ้าไว้เก็บน้ำ และยังมีหน่อสับปะรดที่เหลือจากครัวอยู่ด้วย… Read More »ปลูกสับปะรดในขวดน้ำ : ศิริพร คำวงษ์ศรี