ขยะ

ปลูกสับปะรดในขวดน้ำ : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ปลูกสับปะรดในขวดน้ำ : ศิริพร คำวงษ์ศรี ได้เรียนรู้เรื่องกสิกรรม บารายคัลเจอร์ โดยนำของเหลือใช้ในบ้าน เช่น เศษผ้าไว้เก็บน้ำ และยังมีหน่อสับปะรดที่เหลือจากครัวอยู่ด้วย… Read More »ปลูกสับปะรดในขวดน้ำ : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ปล่อยให้ หญ้ารก ดีอย่างไร : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ปล่อยให้ หญ้ารก ดีอย่างไร: ศิริพร คำวงษ์ศรี “หญ้า” คือ ปุ๋ยสดชั้นเยี่ยมตามธรรมชาติ จัดการให้ดีแบบวิถีเกษตรพุทธะ จะประหยัดทั้งเงินและเวลา… Read More »ปล่อยให้ หญ้ารก ดีอย่างไร : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ประโยชน์จากการใช้ขยะสดเป็นอินทรีย์วัตถุในแปลงเพาะปลูก : ธัญมน หมวดเหมน

ประโยชน์จากการใช้ขยะสดเป็นอินทรีย์วัตถุในแปลงเพาะปลูก : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ ภูเขา อากาศหนาว ประโยชน์ของขยะสดมีมากมาย เช่น… Read More »ประโยชน์จากการใช้ขยะสดเป็นอินทรีย์วัตถุในแปลงเพาะปลูก : ธัญมน หมวดเหมน

เศษอาหารในครัวเราไม่ทิ้งเลย : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์

เศษอาหารในครัวเราไม่ทิ้งเลย : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ อยู่ภูเก็ต ในหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ไม่มีที่ดิน เมื่อก่อนเราต้องทิ้งเศษอาหารลงถังขยะเป็นประจำ เวลาจะทิ้งก็ต้องเอาใส่ถุงพลาสติคก่อน… Read More »เศษอาหารในครัวเราไม่ทิ้งเลย : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์

วิธีหมักดินพร้อมปลูกในถุงกระสอบ : วันยา เรียนจันทร์

วิธีหมักดินพร้อมปลูกในถุงกระสอบ : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา มาปลูกผัก วันละถุง… Read More »วิธีหมักดินพร้อมปลูกในถุงกระสอบ : วันยา เรียนจันทร์

วิธีหมักดินจุลินทรีย์พลังศีลแบบแห้งด้วยเศษอาหารในครัวเรือน : วันยา เรียนจันทร์

วิธีหมักดินจุลินทรีย์พลังศีลแบบแห้งด้วยเศษอาหารในครัวเรือน : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา วิธีที่1 1.ใช้ถังมีฝาปิด… Read More »วิธีหมักดินจุลินทรีย์พลังศีลแบบแห้งด้วยเศษอาหารในครัวเรือน : วันยา เรียนจันทร์

การปลูกผักด้วยเศษผักสด : จิตรา พรหมโคตร

จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ) รหัสนักศึกษา 5913003006 เรื่อง การปลูกผักด้วยเศษผักสด กรณีไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ก็สามารถปลูกผักไร้สารพิษได้ด้วยวิธีง่ายๆ เป็นการกำจัดขยะพืชสดในครัวเรือน… Read More »การปลูกผักด้วยเศษผักสด : จิตรา พรหมโคตร