กิเลส

อะไรพาเราไปมีคู่ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

อะไรพาเราไปมีคู่ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ คนมักจะหลงเข้าใจว่า การที่เราไปสนใจ ไปใส่ใจ ไปมีอาการ รักใคร่ชอบพอนั้น เกิดจากชะตาชีวิตบ้าง… Read More »อะไรพาเราไปมีคู่ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (เมฆ ลม ฟ้า) การเดินทางมาภูผาฟ้าน้ำครั้งนี้… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล ยังแช่ม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล) การทำกสิกรรมไร้สารพิษทำให้ชีวิตผาสุก เพราะอาหารเป็นหนึ่งในโลก ดังนั้นเราต้องมาปลูกผัก… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล ยังแช่ม

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 15 ต.ค 2563

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 15 ต.ค 2563 วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม ได้มาการนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลงาน โดยมี… Read More »ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 15 ต.ค 2563

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 30

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 30 (รวมพลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม) รุ่น “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน, … Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 30