การแต่งงาน

วิบากและกิเลสของคู่ครอง เป็นทุกข์ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

วิบากและกิเลสของคู่ครอง เป็นทุกข์ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก แจ้งศีล สิ่งสำคัญ เราควรตัดความผูกพันห่วงหาอาลัย เลิกจองเวร จองกรรม… Read More »วิบากและกิเลสของคู่ครอง เป็นทุกข์ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

การบ้าน ความจริงและความลวง (7/2563) [18]

631011 การบ้าน ความจริงและความลวง (7/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (7/2563) [18]