การเสพกาม

ทางออกจากนรกของคนคู่ : อรวิภา กริฟฟิธส์

ทางออกจากนรกของคนคู่ : อรวิภา กริฟฟิธส์ การหลงเสพกามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพกามของคนคู่นั้นมีทุกข์หนักมาก แต่มีทางออกในหนังสือเล่มนี้ โสดดีหรือมีคู่ ทางออกจากนรกของคนคู่ ความประทับใจแรกจากการอ่านหนังสือโสดดีหรือมีคู่ คือการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องการเสพกาม… Read More »ทางออกจากนรกของคนคู่ : อรวิภา กริฟฟิธส์