การเตรียมดิน

กสิกรรมเตรียมปลูกผักกาดขาวมะเขือ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ

กสิกรรมเตรียมปลูกผักกาดขาวมะเขือ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ อ.แอนตี้.นครปฐม การเตรียมดินใส่น้ำหมักชีวภาพน้ำปัสสาวะ การเตรียมดินในการปลูกผัก ขุดดิน เพิ่งไว้ 1… Read More »กสิกรรมเตรียมปลูกผักกาดขาวมะเขือ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ

การเตรียมดินปลูกแบบประหยัดน้ำและใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ : ธัญมน หมวดเหมน

การเตรียมดินปลูกแบบประหยัดน้ำและใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ ธัญมน หมวดเหมน ดอยแพงค่า ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ เป็นต้นน้ำ อากาศดี ต้นไม้เยอะ การใช้อินทรีย์วัตถุที่หาได้จากธรรมชาติ(ที่เราสามารถหาได้)ในการเตรียมดินปลูกจะช่วยลดค่าใช้ในการซื้อปุ๋ยเคมี… Read More »การเตรียมดินปลูกแบบประหยัดน้ำและใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ : ธัญมน หมวดเหมน