การเก็บเมล็ดพันธุ์

การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม : ประคอง เก็บนาค

การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม : ประคอง เก็บนาค การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม สามารถทำได้เองด้วยวิธีการที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก เกิดความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งตนได้อย่างแท้จริง พื้นที่ดำเนินการในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย… Read More »การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม : ประคอง เก็บนาค

การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง : ประคอง เก็บนาค

การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง : ประคอง เก็บนาค การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง สามารถทำได้เองด้วยวิธีการที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก เกิดความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งตนได้อย่างแท้จริง พื้นที่ดำเนินการในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย… Read More »การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง : ประคอง เก็บนาค

การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วพู : ประคอง เก็บนาค

การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วพู : ประคอง เก็บนาค การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วพู สามารถทำได้เองด้วยวิธีการที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก เกิดความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งตนได้อย่างแท้จริง พื้นที่ดำเนินการในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย… Read More »การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วพู : ประคอง เก็บนาค