การสอบสภาวธรรม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) การร่วมกิจกรรมผ่านออนไลน์ เป็นช่องทางที่ช่วยให้คนที่อยู่ทางบ้านยังสามารถเรียนรู้ธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวและกิจกรรมต่าง ๆ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี (เพียรสุขศีล) จากวิบากทางกายที่เจ็บป่วย เลยไม่ได้ไปร่วมค่ายในครั้งนี้ แต่ครั้งนี้ก็พากเพียรฟังอาจารย์และการสอบสภาวธรรมทุกวัน… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี