การบ้านวิชชาราม

ข่าวการบ้านนักศึกษา : กสิกรรมฯ & อาหารสุขภาพฯ 30 พ.ย. 2563

ข่าวการบ้านนักศึกษา : กสิกรรมฯ & อาหารสุขภาพฯ สรุปการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก และอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 การบ้าน… Read More »ข่าวการบ้านนักศึกษา : กสิกรรมฯ & อาหารสุขภาพฯ 30 พ.ย. 2563

ข่าวสรุปการบ้านอริยสัจ 23 – 29 พ.ย. 63

ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม สรุปการบ้านอริยสัจ 4 ประจำสัปดาห์ที่ 16 วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน… Read More »ข่าวสรุปการบ้านอริยสัจ 23 – 29 พ.ย. 63

28 พ.ย. 2563 ประกาศ ห้องเรียนตรวจการบ้านวิชชาราม

เชิญนักศึกษาวิชชารามเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 นักศึกษาที่สนใจให้คุรุตรวจการบ้านในช่วงห้องเรียนออนไลน์ สามารถส่งการบ้าน และแจ้งชื่อพร้อมระบุหัวข้อที่ต้องการให้ตรวจในห้องไลน์ “นักศึกษา ส.วิชชาราม” ภายในวันศุกร์ ก่อนเวลา… Read More »28 พ.ย. 2563 ประกาศ ห้องเรียนตรวจการบ้านวิชชาราม

ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม ประจำสัปดาห์ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 63

ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม ประจำสัปดาห์ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 1. การบ้านอริยสัจ… Read More »ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม ประจำสัปดาห์ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 63