การบ้านความจริงความลวง

ตัวอย่างการบ้าน ความจริงและความลวง

ตัวอย่างการพิมพ์การบ้านความจริงและความลวง เพื่อส่งในเว็บไซต์วิชชาราม (vijjaram.ac.th) …ในบทความนี้มีการบ้านทั้งหมด 1 ตัวอย่าง โดยจะสรุปให้พอเข้าใจภาพรวมเนื้อหาในตัวอย่างต่าง ๆ ดังนี้ หอมน่ากิน… Read More »ตัวอย่างการบ้าน ความจริงและความลวง

ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์

631004 ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์ EP.2 ผลิตโดย สถาบันวิชชาราม ห้องเรียนออนไลน์สถาบันวิชชาราม ตรวจการบ้านอริยสัจ 4… Read More »ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์

แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

631003 แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์ นักศึกษาสถาบันวิชชาร่วมเรียนรู้การส่งการบ้านสาระธรรม ที่ได้จากการฟังเนื้อหาต่าง ๆ ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 30 รุ่น… Read More »แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

แนะนำวิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์

631004 แนะนำวิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์ EP.1 ผลิตโดย สถาบันวิชชาราม หลังจากที่สถาบันวิชชารามได้เปลี่ยนระบบในการส่งการบ้านในหมวดต่าง ๆ มาได้สักระยะ… Read More »แนะนำวิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์

631002 เรียนรู้การทำการบ้านส่งออนไลน์

631002 เรียนรู้การทำการบ้านส่งออนไลน์ ทีมวิชาการสถาบันวิชารามนำเสนอห้องเรียนออนไลน์ แนะนำการส่งการบ้านอริยสัจ 4 และการบ้านความจริงความลวงผ่านเว็บไซต์ vijjaram.ac.th โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม zoom ในวันเสาร์ที่… Read More »631002 เรียนรู้การทำการบ้านส่งออนไลน์