การบำเพ็ญ

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 6… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 | ห้องเรียนวิชชาราม

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์