การตั้งศีล

เสวนา ตั้งอธิศีล ต้อนรับปี พ.ศ. 2564

สืบเนื่องจากมีการบ้านพิเศษให้นักศึกษาได้ทำกัน นั่นคือการบ้าน ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ปี 2563 ตั้งศีลปี 2564 (ทำตามอัธยาศัย เปิดรับถึงวันที่… Read More »เสวนา ตั้งอธิศีล ต้อนรับปี พ.ศ. 2564

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล ยังแช่ม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล) การทำกสิกรรมไร้สารพิษทำให้ชีวิตผาสุก เพราะอาหารเป็นหนึ่งในโลก ดังนั้นเราต้องมาปลูกผัก… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล ยังแช่ม