การตัดต่อมิวสิควีดีโอ

วิชา การตัดต่อวีดีโอ

หลักสูตรวิชาการตัดต่อวีดีโอ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาวิชชาราม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญงานด้านสื่อของแพทย์วิถีธรรมมากขึ้น เนื้อหา เรียนรู้การทำงานตัดต่อโดยใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรม VSDC ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีและสามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีสเป็คสูงมาก ฝึกฝนการทำงานจริงกับงานสื่อที่ต้องเผยแพร่ในช่องหมอเขียวทีวีหรือวิชชาราม channel… Read More »วิชา การตัดต่อวีดีโอ