การค้าบุญนิยม

ข่าววิชาราม : วิชา สัมมาอาชีพ

ข่าววิชชาราม ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้วิชาสัมมาอาชีพออนไลน์ เข้าห้องเรียนได้ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.-20.00 น. โดยใช้โปรแกรมซูม สรุปการประชุมวิชชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่… Read More »ข่าววิชาราม : วิชา สัมมาอาชีพ