การครองคู่

รู้ซึ้งนรกคนคู่ : บัณฑิตา โฟกท์

รู้ซึ้งนรกคนคู่ : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม เมื่อรู้ซึ้งนรกคนคู่แล้ว ก็ไม่ทำทุกข์ทับถมตน เรียนรู้วิธีพ้นนรกคนครองคู่ได้ตามครูบาอาจารย์ สัตบุรุษที่ถูกต้องถูกตรงที่เมตตาเขียนหนังสือออกมา… Read More »รู้ซึ้งนรกคนคู่ : บัณฑิตา โฟกท์