กสิกรรมไร้สารพิษ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ ค่ายพระไตรปิฎกครั้งนี้ได้ร่วมอยู่ที่บ้าน ทำกิจกรรมผ่านออนไลน์กับพี่น้อง ทำให้รู้สึกไม่ได้ห่างไกลกัน ไม่ได้ห่างไกลครูบาอาจารย์… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพิทย์ สามสี

ได้จิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปในทางพุทธะดีกว่าเดิม แม้นจะใช้เวลาการเดินทางมากอยู่(ทางบ้านไม่ค่อยเอื้อในการมา) เดินทางออกจากบ้านวันที่ 3 ธ.ค. 63 กลับถึงบ้าน 15 ธ.ค. 63… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพิทย์ สามสี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : อรวิภา กริฟฟิธส์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : อรวิภา กริฟฟิธส์ การปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็สามารถทำได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเข้าค่ายออนไลน์ได้เมื่อเราปฏิบัติอยู่ไกลก็เหมื่อนอยู่ใกล้ ประวัติ ชื่อ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : อรวิภา กริฟฟิธส์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรนภา บุรณศิริ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรนภา บุรณศิริ ข้าราชการบำนาญ พยาบาลศิริราช จิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ9 บำเพ็ญตั้งแต่ปี2559… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรนภา บุรณศิริ

กสิกรรมไร้สารพิษ : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษ : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา ก่อนรู้จักแพทย์วิถีธรรม                … Read More »กสิกรรมไร้สารพิษ : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษปุ๋ยหมักอินทรีย์ จุลินทรีย์พลังศีล : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษปุ๋ยหมักอินทรีย์ จุลินทรีย์พลังศีล : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) ที่นี่คนไม่แออัด อากาศกลางวันร้อนจัดที่นี่… Read More »กสิกรรมไร้สารพิษปุ๋ยหมักอินทรีย์ จุลินทรีย์พลังศีล : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง (เก่า) : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง (เก่า) : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา… Read More »กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง (เก่า) : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตในเมือง(เก่า)ที่นี่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา… Read More »กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษบารายคัลเจอร์(ภูเขาน้อยในล้อยาง) : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษบารายคัลเจอร์(ภูเขาน้อยในล้อยาง) : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา วิธีทำ ถ้าสามารถขุดดินใต้ล้อยางได้ก็ยิ่งดีเก็บน้ำได้มากขึ้น… Read More »กสิกรรมไร้สารพิษบารายคัลเจอร์(ภูเขาน้อยในล้อยาง) : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง(เก่า)ที่นี่ อ.นครหลวร จ.พระนครศรีอยุธยา : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)… Read More »กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์