กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ณัฐพร คงประเสริฐ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ณัฐพร คงประเสริฐ (ร้อยรักธรรม-ต้อม) แม้ว่าจะมาเข้าค่ายพระไตรปิฎกได้ไม่เต็มจำนวนวัน แต่ก็พากเพียรลดกิเลส ทำกิจกรรมร่วมกับหมู่มิตรดี… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ณัฐพร คงประเสริฐ