กล้วย

ผักผลไม้ปรับสมดุล ในฤดูหนาว : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ผักผลไม้ปรับสมดุล ในฤดูหนาว : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ ผัก ผลไม้สดซื้อมาจากตลาดเป็นผักไร้สารพิษ กินสด ๆ ไม่ต้องปรุงแต่งใด… Read More »ผักผลไม้ปรับสมดุล ในฤดูหนาว : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ปลูกแตงกวา : แสงอรุณ สังคมศิลป์

ปลูกแตงกวา : แสงอรุณ สังคมศิลป์ ภูผาฟ้าน้ำ ฝนตกชุก อากาศเย็น รอบล้อมด้วยป่าเขา แตงกวา ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น… Read More »ปลูกแตงกวา : แสงอรุณ สังคมศิลป์

ปลูกผักไร้สารพิษ : พรพิทย์ สามสี

ปลูกผักไร้สารพิษ : พรพิทย์ สามสี ปัตตานี อยู่ใกล้ทะเลและภูเขา ฝึกปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพรที่มีประโยชน์ในด้านการรักษาต่างๆและแบ่งปันเพื่อนบ้านหรือใช้ในครัวเรือนต่างๆ สภาวธรรม ได้จิตวิญญาณผาสุขอยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมี

630906 ความจริงและความลวง (2/2563) [2]

630906 การบ้าน ความจริงและความลวง (2/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 31 สิงหาคม –… Read More »630906 ความจริงและความลวง (2/2563) [2]