กล้วยตาก

กล้วยตาก ตากเมื่อเกินกิน : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

กล้วยตาก ตากเมื่อเกินกิน : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ฤทธิ์อาหารเด่นไปทางร้อน ใช้เวลาประกอบอาหาร  4 – 6… Read More »กล้วยตาก ตากเมื่อเกินกิน : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์