กลุ่มยินดี

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ยินดี”

กลุ่มงานสาระธรรม ยินดี กลุ่มยินดีตั้งขึ้นมาตามข้อเสนอของคุรุและพี่น้องผู้สอนและผู้เรียนวิชาภาพประกอบสาระธรรม เพื่อให้ระบบกระบวนการทำงาน ของผู้สอนและผู้เรียนเป็นไปได้ในทางเดียวกัน ชื่อกลุ่มยินดีได้มาจากการโหวตของสมาชิกของกลุ่มที่เริ่มแรกมารวมตัวกัน คือพวกเราจะยินดีได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ๆ… Read More »สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ยินดี”