กลุ่มปฐพี

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ปฐพี”

สรุปการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มปฐพี ๑. กานดา ศักดิ์ศรชัย จิตอาสาสวนป่านาบุญ 8 บ้านอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาเป็นเวลา 8 ปี… Read More »สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ปฐพี”