กรรมฐาน

เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์

เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม ข้าพเจ้าได้น้อมนำบททบทวนธรรม มาระลึกนึกถึงเป็นกรรมฐานในการเจริญสติ วิปัสสนา ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอทำให้มีสติและสมาธิดีอย่างต่อเนื่องมีความเบิกบานและผาสุกขึ้นเรื่อย… Read More »เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์