บันทึกกิจกรรม วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (7)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ครั้งที่ 7
วันที่ 24 เม.ย.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

เนื้อหาที่เรียน “Syllable Stress” การออกเสียง

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียน 57 ท่าน เป็นนักศึกษาจากภูผาฟ้าน้ำ 9 ท่าน โดยเนื้อหาที่เรียนวันนี้เป็นเรื่องการออกเสียง ch sh r และ l และการ stress (การเน้นเสียงหนัก) 1 พยางค์ 2 พยางค์ 3 พยางค์ และ 4 พยางค์

ในการออกเสียงคุรุเบญจวรรณ บอกว่าตัวย่อส่วนใหญ่ จะสเทรสตัวสุดท้าย เช่น USA และประโยคที่มี 3 พยางค์ จะเน้นตรงไหนก็ได้ เช่น I love you.

ในการสเทรส คุรุเบญจวรรณบอกว่า ให้ใช้วิธีสังเกต เพราะภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามสูตร ต้องฟังบ่อย ๆ และคุรุเบญจวรรณบอกว่าคำที่ลงท้ายด้วย tion และ logy จะสเทรสก่อนคำว่า tion และ logy

คุรุเบญจวรรณแนะนำวิธีฝึกภาษาอังกฤษ จาก Google และ Youtube

1. ในการฝึกออกเสียงแนะนำให้ฝึกจาก Google จะดีที่สุด แม้ไม่ถูก 100% คุรุเบญจวรรณไม่แนะนำให้ใช้ Google ในการแปล

รูปแบบเมื่อเข้าไปใน Google และต้องการฝึกอ่านคำ ๆ หนึ่ง ให้คีย์ข้อมูลต่อไปนี้ใน Google

คำที่ต้องการฝึก pronunciation

2. ดูคำที่คนอ่านได้ที่ Youtube รูปแบบเมื่อเข้าไปใน Youtube และต้องการดูคำที่คนอ่าน ให้คีย์ข้อมูลต่อไปนี้ใน Youtube

คำที่คนอ่าน pronunciation

ใน Youtube คุรุเบญจวรรณแนะนำ Rachel’s English

เวลา 11.34 น. คุรุเบญจวรรณ comment การแนะนำตัว ของนักศึกษา 5 ท่าน เมื่อแนะนำเสร็จคุรุเบญจวรรณ เล่าสถานการณ์ในเมืองไทยว่ามีญาติติดโควิด 2 ท่าน และยังมีอีกหลายท่านที่กำลังอยู่ระหว่างตรวจ จากนั้นนักศึกษาให้กำลังใจคุรุเบญจวรรณ

ท่านอาจารย์หมอเขียวก็มาเป็นกำลังใจให้คุรุเบญจวรรณ และบอกว่า นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติธรรม อ่านทุกข์อริยสัจ และกำจัดไป คนเรามีวิบากแต่ละคนเอง จะห้ามไม่ได้ นี่เป็นไปตามธรรม ทำจิตเมตตาอุเบกขา จะเป็นพลังทำให้จิตวิญญาณของญาติสงบ จะลดทุกข์ ปัญญาจะเกิด จะเป็นพลังคุ้มครอง ที่สำคัญทำที่ตัวเราให้ได้ก่อน

สถานการณ์ดี – ญาติไม่เจ็บ ต้องอุเบกขาให้ได้ ยินดีในกลาง ๆ

สถานการณ์ไม่ดี – ทำใจให้เป็นกลางให้ได้ นี่คือ สภาพเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์

ถ้าจิตเราไม่เป็นกลาง จะเสริมหนุนสิ่งเลวร้าย “อยาก” เป็นกิเลส เป็นวิบากร้าย จะเกิดผลร้ายกับเราและญาติของเรา เขาจะทุกข์ เราจะทุกข์ จะทำลายสุขภาพ ทำดีได้น้อย วิบากจะมาก

ถ้าจิตเรานิ่ง อุเบกขาให้ได้ ไม่ว่าดีหรือไม่ดีจะเกิดขึ้น พิจารณาโทษของความอยาก พอจิตอุเบกขา จะทำให้เขาอุเบกขา อะไรจะเกิดดับเขาจะทุกข์น้อย ร่างกายจะแข็งแรง ทำดีได้มาก เกิดปัญญารู้สิ่งเป็นประโยชน์และโทษได้เร็ว จะเป็นประโยชน์ แก่ญาติเราได้เร็วที่สุด เราทำดีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น อย่าไปอยากได้ที่เกินกว่าที่ได้จริง ปฏิบัติที่เรา ก็ส่งถึงและจะเกิดผลดีต่อญาติ

การบ้าน :

ให้นักศึกษาฝึกร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการออกเสียงเป็น vocal เลือกเพลงอะไรก็ได้ เนื้อหาเพลงที่นำมาร้องต้องดี เนื้อหาไพเราะ พยายามอย่าเอาเพลงซ้ำกัน ให้หลากหลาย

คุรุเบญจวรรณแนะนำเพลงของ Bee Gees, Beatles และ Capenter

ในการฝึกร้องเพลงต้องฝึกอัดก่อน และให้นักศึกษาร้องเพลงท่านละ 30 วินาที ถึง 1 นาที ครึ่ง โดยสามารถร้องเพลงได้ถึง 2 นาที

วัตถุประสงค์ของการบ้าน :
1.ฝึกการฟัง ถึงจะออกเสียงได้
2.ฝึกบ่อย ๆ เหมือนการท่องอาขยาน
3.เป็นการแสดงออก เป็นการ Output
4.ต้องการฟังการออกเสียง

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *