การบ้าน : สรุปค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๓ ” ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วยอริยสัจ ๔”

โจทย์ : สาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรม จากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๓ ” ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วยอริยสัจ ๔

การส่งการบ้าน : ส่งได้ที่ google form  (กดลิงก์)

ขยายรายละเอียดการส่งการบ้าน : เมื่อนักศึกษาวิชชาราม กดเข้าไปตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านบน จะพบแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้

  1. Email address : ใส่อีเมล์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  2. รหัสนักศึกษา : ใส่รหัสนักศึกษาวิชชาราม สามารถตรวจสอบได้ใน (ลิงก์นี้)
  3. ชื่อ นามสกุล : ใส่ชื่อและนามสกุลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
  4. เบอร์โทรติดต่อ : ใส่เบอร์โทรติดต่อกลับ
  5. สาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรม  : ใส่เนื้อหาของการบ้านในช่องนี้
  6. กดปุ่ม submit เพื่อส่งการบ้านเข้าระบบ

ข้อแนะนำอื่น ๆ : ข้อมูลการบ้านอริยสัจ 4 นี้จะไม่ถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะโดยอัตโนมัติ การเปิดเผยหรือตีพิมพ์ในช่องทางใด ๆ จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในส่วนนั้น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.