ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

วิชาภาพประกอบสาระธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานด้วยกัน หลังจากเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า 3 เดือน จนกระทั่งนักศึกษาสร้างผลงานเพื่อเสนอจบการศึกษา จึงได้มีการออกเกรดแจ้งผลการศึกษามาดังนี้

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ [pdf] ได้ที่นี่

*pdf สำหรับพิมพ์และอ้างอิง ส่วนรูปภาพด้านล่างสำหรับดูในเว็บไซต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *