Skip to content

สรุปบทเรียน ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม ได้เปิดการเรียนการสอนกันมาร่วม 5 เดือน เรียกว่าเรียนกันจนครบเทอม นักเรียนวิชานี้เรียนไปแล้วได้อะไร ขอเชิญรับชมกันได้เลย

กลุ่มศิลา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563


กลุ่มเพชร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563


กลุ่มยินดี วันที่ 3 ธันวาคม 2563


กลุ่มปฐพี วันที่ 3 ธันวาคม 2563


เป็นธรรมชาติของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เมื่อเราทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ จบ ก็จะมีการสรุปกาย สรุปใจ ย่อง่าย ๆ ว่าเป็นเรื่องภายนอกกับเรื่องภายใน อย่างในห้องเรียนวิชาภาพประกอบสาระธรรมนั้นสรุปกายก็คงจะไม่ใช่ประเด็นความเจ็บป่วยเป็นหลัก แต่เป็นเรื่องของการงานที่ได้ทำกันมาว่า ทำอะไรกันได้บ้าง ติดขัดอะไร แก้ปัญหาอย่างไร ฯลฯ

ในส่วนของสรุปใจนั้น ก็เป็นหัวใจในการพัฒนาจิตวิญญาณ กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มภาพประกอบสาระธรรมนั้นเอื้อให้เกิดการกระทบกันด้วยความเห็นต่างอย่างอิสระ ความเห็นต่างนี่เองที่เราจะใช้เพื่อนำมาขัดเกลาจิตวิญญาณตนเอง ว่าเราจะสามารถแสวงหาประโยชน์ได้หรือไม่เมื่อกระทบความเห็นที่แตกต่างเหล่านั้น

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรมเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ทั้งคอร์ส ไม่มีการนัดเรียนนอกห้องเลย เป็นการเรียนออนไลน์ 100% ที่เกิดขึ้นในยุคโรคระบาดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งการประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่ทั้งผู้สอน(คุรุ) และนักศึกษา ต่างก็ได้รับประโยชน์ด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “สรุปบทเรียน ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม”

 1. ส่งการบ้านอริยสัจ๔13ธค.63
  ชื่อน.ส.จาริยา จันทร์ภักดีระหัสนศ. 6012007003
  เรื่องวันเดียวเวลาไกล้กัน
  เนื่องด้ววันศุกข์ก็ไปงานสีดำใส่ชองงานลูกชายเจ้าหน้าที่การเงินร.พ.ที่จะฌาปนกิจวันเดีนวกับคุณพ่อพี่โสภาเช่นกันเลยต้องรีบไปให้ชองทำบุญคิดว่าจะจบเลยเข้าไปบ้านดอนต่อไปซื้อเครื่องปั่นและอุกรณ์ที่แมคโคซื้อได้บางอย่างส่วนเครื่องปั่นพนักงานขายแนะนำให้มาชื้อพรุ่งนี้จัดโปร12/12ลดครึ่งราคาพรุ่งตรงกับวันที่จะไปงานฌาปนกิจคุณพ่อพี่โสพอดีได้พลังที่มองไม่เห็นมีพี่น้องมิตรที่มาสานพลังกับป้าจีอาสาข้บรถไปซื้อเครื่งปั่นที่ห้างแมคโคก่อนถึงเวลาที่นัดไปงานที่นครฯเลยได้ทำกิจกรรมการทั้งสองที่ต่างวาระสำเร็จ
  ทุกข์:ว้าวุ่นใจ
  สมุทัย:ล้นว่าได้ไปงานฌาปนกิจทันยึดไว้เลือกทั้งสองงานถ้าไม่ท้นจะทำให้ว้าวุ่นทำให้ทุกข์ใจ
  นิโรธ:ไม่ว่าจะได้ซื้อเครื่องปั่นที่เค้าจ้ดโปรได้หรือไม่ได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้ามันไม่ใช่เวลาที่ฟ้าจัดให้
  มรรค:สงบใจได้โดยวางใจในเมื่ออะไรก็วันเดียวกันก็ต้องยอมนึกขึ้นได้มีอีกทางหนึ่งเข้าไปนอนบ้านจีคิดว่าจะได้ไปซื้อเครื่องปั่นทันตอน6.00น.น่าจะทัน
  คุยกับป้าจีพีพ.ว.ธ.เพราะนัดพี่น้องไปงานตอน8.00นตื่นตอนตีสี่มีพี่น้องข้างบ้านป้าจีอาสาขับรถไปรับส่งที่แมคโคเลยยินทั้งผู้บำเพ็ญได้ประโยชน์ตนและเอื้อได้เจอมิตรดีเพิ่มพลังงานที่มองไม่เห็นสร้างสิ่งมองเห็นถ้าเราสานพลังกับมิตรดีสหายดีทำให้ทุกข์ด้บได้เลยไปงานไร้ความว้าวุ่นเบิกบานแจ่มใสสาธุค่ะ ja