ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : กมลชนก ทุมวงษ์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ (ใจพอเพียง)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

เป็นเรื่องเสียใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งที่สูญเสียแม่ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 แต่ก็ได้ทำใจว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องธรรมดา ดั่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ที่ผ่านมาก็ได้ ปฏิบัติดูแลแม่ช่วงที่ท่านยังมีชีวิตให้ดีที่สุดแล้วก็สุขใจ และรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ ซึ่งแม่ก็ได้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี ส่งให้เล่าเรียนจนจบจนได้ทำงานและยังได้กลับมาดูแลแม่ แม้ในยามเจ็บป่วยก็ยังใช้ยา 9 เม็ดโดยหลักการแพทย์วิถีธรรม ซึ่งแม่ศรัทธาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิต

เดือนสิงหาคม 2563 ได้สูญเสียสัตว์เลี้ยงอีก รู้สึกเสียใจ เศร้าใจกับความผูกพันที่ได้เลี้ยงดูมาตลอดระยะเวลา 13 ปี ก็ได้ทำใจตั้งแต่ปีที่ 3 หลังจากเจอกับท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ซึ่งท่านได้กล่าวไว้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ว่าเป็นการตัดทอนชีวิตของเขาที่จะใช้วิบาก คิดเสมอมาว่าเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดและเมื่อเขาจากไปก็จะไม่เอามาเลี้ยงอีก เพราะทำให้เสียใจ ทุกข์ใจ เศร้าใจ และเป็นวิบากด้วย

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ตั้งศีล กินอาหารมื้อเดียว เพิ่มศีล ไม่พูดหยาบ ลดกิเลส ไม่กินขนมที่มีไข่ทุกชนิด ตั้งใจทำดี โดยการบำเพ็ญคลิปอาหารสูตรหมอเขียวและกสิกรรมไร้สารพิษเผยแพร่ต่อไปค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.