Skip to content

ผัดมะละกอกับผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์

ผัดมะละกอกับผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์
อาหารฤทธิ์เย็น ผสมร้อนเล็กน้อย
ใช้เวลาประกอบอาหาร 5 – 15 นาที


วัตถุดิบ

 • – มะละกอแก่เริ่มสุก 1 ผล (หนักประมาณ 3-4ขีด)
 • – ผักไชยา 4-5 ยอด
 • – เห็ดนางฟ้า 1 ขีด
 • – กะทิสด ใข้เฉพาะหางกะทิ 4-6 ช้อนโต๊ะ (แทนน้ำมัน)
 • – กระเทียมหัวใหญ่ 2-3 กลีบ
 • – ดอกเกลือ เล็กน้อย

วิธีทำ

 1. – ปอกมะละกอ ล้างก่อนสับเป็นชิ้นโตพอประมาณ
 2. – ไชยาล้างก่อน ลอกเปลือกออก เอาเฉพาะใบอ่อน ยอดอ่อนหั่นไม่ต้องให้ฝอยมาก พอประมาณ ตามที่ต้องการ
 3. – ล้างเห็ด ฉีกเป็นชิ้น – คั้นกะทิสด เอาเฉพาะหางกะทิเพื่อไม้ให้มีน้ำมันมาก
 4. – แกะเปลือกกลีบกระเทียม แล้วทุบให้พอแตก
 5. – เอาภาชนะตั้งเตา ใช้ไฟกลาง ใส่กะทิ 2 ข้อน พอเดือดใส่กระเทียม ใช้ตะหลิวผัดไปมา ใส่มะละกอ ผักไขยา เห็ด ลงตามลำดับ สุกยาก-สุกง่าย ปิดฝาให้ความร้อนระอุ รอเวลาผักจะสุก ประมาณ 2-4 นาที ใส่น้ำกะทิ ที่เหลืออยู่ให้หมด ปิดฝา รอให้พอเดือด เปิดฝา โรยดอกเกลือเล็กน้อย กะให้ได้รสชาติกลมกล่อมพอดี ใช้ตะหลิวพลิกไป-มา 2-3 ครั้ง ปิดไฟ ชิมรส จะมีความอร่อยพอดี จากรสชาติของผักแต่ละชนิดตามธรรมชาติ

สภาวธรรม

เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของ “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” จึงปลูกอยู่ปลูกกิน มานานต่อเนื่อง ตั้งแต่เด็กๆ มาจนถึงปัจจุบัน จึงมีความตั้งใจทำกับข้าวกินเอง จากวัตถุดิบ ที่ตั้งใจปลูกเอง ไว้ข้างบ้าน ปราศจากสารพิษ-ไร้เคมีใดใด. จึงได้มีการวางแผนว่า แค่ละมื้อ แค่ละวัน จะทำอะไรกินเพื่อให้ร่างกาย-จิตใจมีความสมดุลเพื่อให้มีสุขภาพมีความแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรง โดยสำรวจก่อนว่า มีวัตถุดิบข้างบ้านอะไรบ้าง ที่พอจะเก็บหามาทำกับข้าวได้บ้าง โดยไม่ต้องไปซื้อ-หาข้างนอกบ้านที่ตลาด เป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และเงิน ถ้าอากาศร้อนควรต้องปรุงอาหารที่มีฤทธิ์เย็นพร้อมกับสังเกตร่างกายตัวเองว่า ตอนนี้ร่างกายร้อน-หนาว มาก-น้อย อย่างไร ให้เหมาะสมกับตามที่ร่างกายต้องการ

ลงมือเก็บ วัตถุดิบที่มีอยูตามที่พอทำอาหาร ตามที่ต้องการ คือ เก็บมะละกอ ผักไชยา เห็ดนางฟ้า ที่เพาะไว้เองฃ้างบ้าน ปอกมะพร้าว ขูดเอง คั้นเอง ปรุงตามลำดับ ตั้งใจและใส่ใจทุกขั้นตอน-เก็บหางภาชนะเสร็จเรียบร้อย ไม่รีบเร่ง เพราะวันหนึ่งทำอาหารครั้งเดียว และกินมื้อเดียว (เป็นส่วนใหญ่ 80-90%) เคี้ยวละเอียด นาน 1-2 ชั่วโมง/มื้อ

ปฏิบัติการอยู่-การกิน แบบนี้ได้ จึงมีความเป็นอยู่ที่ประหยัด-เรียบง่าย -ปลอดภัย-ห่างไกลโรค มีความผาสุก ขึ้นตามลำดับ พื่งตนเองได้มาก พร้อมที่จะแบ่งปันคนที่ศรัทธา

ตั้งแต่ได้เรียนรู้จากศาสตร์ของแพทย์วิถีธรรม (เป็นปีที่ 9 แล้ว) เกี่ยวกับการใช้ยา 9 เม็ด นอกจากการใช้ยาเม็ดเลิศ เม็ดที่ 8,9 แล้ว ก็มีการใช้ยาเม็ดหลัก คือ เม็ดที่ 7 เรื่อง การกินอาหารปรับสมดุลร่างกาย สามารถดูแลรักษาร่างกายให้ไม่ป่วย/หายป่วยได้ รวมถึงยาเม็ดรอง เม็ดอื่นๆ ด้วย

การปรุงอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น ให้เหมาะสมกับร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีความสมดุล ความเจ็บป่วยน้อยลงนั้น สิ่งที่ควรต้องพิจารณาและจำ นำไปใช้ คือ ต้องรู้จักสรรพคุณประโยชน์ คุณ-โทษของพืขผัก/สมุนไพรแต่ละชนิด ที่ใช้เป็นทั้งยา-อาหาร พืช–ผัก อะไรควรกิน-ไม่ควรกิน เวลาไหน สังเกตว่า ร่างกายต้องการ (ร่างกายจะสดชื่นเบาสบาย) หรือเป็นความต้องการของกิเลสล้วนๆ (หนักเนื้อหนักตัว- ตึงแข็ง-ไม่สบาย) การปลูกผักกินเอง/ทำอาหารกินเอง จึงมีความสำคัญที่สุดในการช่วยให้ร่างกายไม่เจ็บ-ไม่ป่วย/หรือถ้าเจ็บป่วยก็สามารถเป็นหมอรักษาตัวเองได้

การปฏิบัติตนตามแบบของแพทย์วิถีธรรม ซึ่งเป็นพึ่งตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์อดทน เรียบง่าย มีระเบียบวินัยในตนเอง เป็นการปฏิบัติศีล-ปฏิบัติธรรม ครบทุกด้านทั้งทางกาย วาจา และใจ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เกี่ยวกับการอยู่-การกิน ในชีวิตประจำวัน จึง สามารถเป็นหมอดูแลและรักษาตัวเองได้ และสามารถแบ่งปันช่วยคนที่ศรัทธาให้พ้นทุกข์ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *