Skip to content

การห่มดินให้พืชผักไร้สารพิษ : ธัญมน หมวดเหมน

การห่มดินให้พืชผักไร้สารพิษ : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ พื้นที่ภูเขาสูง อากาศดี

ประโยชน์ของการห่มดิน คือช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ดินและพืชได้นานขึ้น ช่วยลดการระเหยของน้ำในดินจากการถูกแสงแเดดเผา และอินทรีย์วัตถุที่ใช้ห่มดินสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้พืชได้ด้วย


วิธีหรือขั้นตอนการห่มดิน

หลังจากปลูกพืชเสร็จแล้วเพื่อช่วยให้ดินสามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้หล่อเลี้ยงรากพืชได้นานขึ้น ลดการระเหยของน้ำ และลดการที่ต้นพืชจะถูกแสงแดดเผาในเวลากลางวันเพราะแสงแดดจะแรงมาก ด้วยการใช้ฟางข้าว (ถ้ามี )วางระหว่างต้นพืชหรือเมล็ดพืชเพื่อปิดคลุมหน้าดินหลังจากปลูกพืชเสร็จแล้ว เพราะฟางข้าวจะมีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับน้ำ ทำให้รักษาความชุ่มชื้นของดินไว้ได้นาน ขึ้นและทำให้ต้นพืชได้รับความชุ่มชื้นจากฟางข้าวที่อิ่มน้ำนั้นด้วย

และฟางข้าวก็เป็นปุ๋ยอย่างดี ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย หรือถ้าไม่มีฟางข้าวก็สามารถใช้อย่างอื่นแทนได้เช่นหญ้าม้า หรือใบกล้วยต้นกล้วยนำมาสับ ให้มีขนาดเล็กพอประมาณ พอที่จะวางลงไประหว่างต้นพืชได้ เพราะพืชที่กล่าวมาจะมีความเย็นที่จะช่วยพืชให้สดชื่นชุ่มชื้นอยู่ได้แม้แดดจะแรงและสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยที่ดีให้แก่พืชได้ง่ายและเร็ว

สภาวธรรม

จากการได้ดูแลบำรุงพืชผักที่ปลูกในทุกวัน ทำให้ได้เห็นสภาวะที่เกิดในจิตว่าที่เรามีความเพียรตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ลดละในทุกวัน เพราะเรามีศรัทธาที่บริบูรณ์คือเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกตรง ศรัทธาที่บริบูรณ์จึงยังฉันทะความยินดีที่บริบูรณ์ในการจะทำสิ่งดีนั้น และฉันทะที่บริบูรณ์จึงยังความเพียรให้บริบูรณ์ได้ ทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำตรัสของพ่อครูที่ว่า”จงทำความพียรให้เต็มบริสุทธิ์ เพราะความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถชนะทุกอย่าง” ทำให้รู้และเข้าใจถึงสภาวะของคำว่าการจะทำความเพียรให้เต็มบริสุทธิ์ได้ต้องมีศรัทธาที่บริบูรณ์จริงๆ และความบริสุทธิ์ก็สามารถชนะทุกอย่างได้จริงๆชนะความขี้เกียจ ชนะอุปสรรคความท้อแท้ ความยากลำบากทุกอย่าง จิตมีแต่ความผ่องใสไร้กังวล ไม่เอาอะไรจากใคร ไม่คาดหวังในสิ่งที่ทำว่าจะให้ผลมากน้อยเท่าไรรู้แต่ว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเต็มที่เต็มกำลังด้วยใจที่บริสุทธิ์เท่านั้น เหมือนบทบทวนธรรมของอาจารย์ที่ว่า “ทำดีที่สุดในทุกวัน ก็สุขใจได้ในทุกๆวัน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *