นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)

นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)

ศูนย์หมอเขียว ภาคใต้ พื้นที่ดินทรายขุดง่ายแต่น้ำหายหมด

กลับจากภูผาฟ้าน้ำ ถึงส่วน 2 ก็เสนอทำนาแปลงเล็กของสวน 2 ดูความพร้อมเพียงก็ไม่มากเท่าไร เขาไม่โอนให้ ก็เป็นมติเล็กๆ ผู้รับใช้ ให้ลุยทำ ก็มีกำลังอยู่น้อยและบางคนก็ยังไม่เห็นด้วยบ้างเริ่มต้นจาก ไม่มีใครช่วยเท่าไร พื้นที่ ทำไปประมาณ 50% บางคนก็แย้งว่าเก็บน้ำไม่อยู่ แต่คนที่จะช่วยทำที่ใหม่ ไม่มี ก็คุยว่าเราทำ ไป วางใจ สำเร็จก็ได้ไม่สำเร็จก็ได้ เริ่มมี พี่น้อง มาช่วยเพิ่ม เมื่อผ่านมติแล้วลุย ไม่หวั่นไหวสุดท้าย นาแปลงเล็กสวน 2 ก็เสร็จ วิธีการ ทำนาแปลงเล็ก ขุดแปลงกว้าง 3 เมตรยาว 6 เมตร ลึก 70 เซนติเมตร ใช้เพื่อนพืชคือวัชพืชใส่หนา 20 เซนติเมตรกลบด้วยดิน 10 เซนติเมตร ใส่น้ำโฮมาซอย หมัก 1 คืน ปลูกข้าวผักบุ้ง และปลูกกล้วยทุกอย่างที่กินที่คันนา

สภาวธรรม : ฉันเป็นมูล เราใช้ธรรมะข้อนี้ทุกครั้งในการเริ่มต้นทำกิจการงาน คิดถึงความสำคัญของการสร้างอาหาร เป็นนโยบายของพระโพธิสัตว์ เป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนได้ประโยชน์ งานหนัก ร่างกายก็แข็งแรงดี ไม่นานนาแปลงเล็กก็สำเร็จ น้าแดงเล็ก ปลูกข้าวปลูกผัก และ หมู่ก็ขยาย ไปแปลง 2 แปลง 3 ได้อีกหลายแปลง ด้วยความมีฉันทะเห็นประโยชน์ไม่หวั่นไหว จะมีคนกี่คนก็ทำไปและไม่โทษใครเพราะเข้าใจฐานของพี่น้องทุกคน สำเร็จก็ได้ไม่สำเร็จก็ได้ ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงาน เบิกบานเบิกบานและเบิกบาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *