โสดดีหรือมีคู่หนอ : ณัฐพร คงประเสริฐ

โสดดีหรือมีคู่หนอ : ณัฐพร คงประเสริฐ

การที่จะรู้คำตอบว่า โสดดีหรือมีคู่ดีกว่ากัน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เมื่อได้มาพบกันแล้ว ลองศึกษาข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ดูแล้วท่านจะรู้ได้


โสดดีหรือมีคู่หนอ

โสดดีหรือมีคู่ การที่คนคนหนึ่ง เกิดมาในยุคนี้แล้ว จะเกิดคำถามกับตัวเองว่า “ควรจะมีคู่หรือไม่ หรือ จะอยู่เป็นโสดดีกว่ามีคู่ดี” นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ เพราะในยุคนี้ สมัยนี้คนส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยการมีคู่กัน มีครอบครัวกัน และค่านิยมในสังคมก็ให้ค่ากับสิ่งนี้มากกว่า ซึ่งก็มีส่วนโน้มน้าวจิตวิญญาณให้คนทำตามตามกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยอย่างน้อยเขาก็ได้กำเนิดเกิดมาพบเจอแบบอย่างการมีคู่มีครอบครัวของตัวเขาเองแล้วเป็นอย่างน้อย

พอเราเกิดมาแล้ว จะได้พานพบกับใคร ๆ หรือเกิดเรื่องราวใด ๆ ในชีวิตของเรา ก็ดูเหมือนว่า ทุกอย่างล้วนเกิดจากวิบากกรรมที่เราทำมาร่วมกับวิบากกรรมใหม่ที่กำลังกระทำอยู่ในทุกปัจจุบันขณะนั่นเอง ดังนั้นการที่ชีวิตคนเราจะได้มาพบเจอกับสัตบุรุษของเราได้ก็เพราะวิบากดีร้ายจัดสรรไว้แล้ว เมื่อได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัทธรรมแล้วกว่าจะปฏิบัติได้จนเห็นผลและพากเพียรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อย ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทุกอย่างล้วนเกิดแต่กรรม ดังนั้นจึงควรที่จะทำกรรมในปัจจุบันที่สามารถทำได้ให้ดีที่สุดไว้ก่อน นี่แหละดีที่สุด

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพใด จะเป็นโสด มีคู่ หรือ สภาพอื่น ๆ ใด ก็ตาม ท่านก็พึงทำกรรมดีในปัจจุบันที่ทำได้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเหตุปัจจัยให้ปัจจุบันขณะของท่านผาสุก(แท้)ไว้ก่อน แล้วชีวิตที่เหลือข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น เพราะท่านก็จะได้อยู่กับปัจจุบันขณะที่ผาสุกของท่านไปตลอดเวลา


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *