แยกต้นกล้าอ่อนใส่ถาดหลุม : ธัญมน หมวดเหมน

แยกต้นกล้าอ่อนใส่ถาดหลุมและกระถางเดี่ยวเพื่อนำไปอนุบาลในแปลงเพาะชำ : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)

การแยกต้นกล้าอ่อนจากกระถางเพาะ ลงใส่ในถาดหลุมหรือกระถางเดี่ยวและนำไปอนุบาลในแปลงเพาะชำก่อน(ประมาณ 1-3 สัปดาห์)จะทำให้ต้นกล้าแข็งแรง และสู้แดดได้ดีช่วยให้ต้นกล้าไม่ชะงักการเจริญเติบโตเมื่อนำไปปลูกในแปลง

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ พื้นที่ภูเขาสูง อากาศหนาว


อาจารย์นำพาพวกเราช่วยกันแยกต้นกล้าอ่อนของผักที่เพาะเมล็ดไว้ในกระถางไว้ประมาณ 1สัปดาห์ซึ่งต้นกล้ายังไม่โตเท่าที่ควร เหตุเพราะเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการเพาะ(หยอดเมล็ดหนาหรือถี่เกินไป)เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนลองผิดลองถูกเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ชำนาญงาน ชาญวิชาต่อไป

  • 1)เริ่มจากใส่ดินดี(ดินที่คลุกกับแหนแดงและน้ำปัสสาวะที่หมักกับพืชหรือวัชพืชที่เกิดง่ายโตไวจนดินมีความชื้นที่พอดีไม่แฉะหรือแห้งจนเกินไป)ในถาดหลุม
  • 2)แยกต้นกล้าจากกระถางเพาะมาใส่ลงในถาดหลุมๆ1-2 ต้น(เพราะต้นเล็กมาก)
  • 3)นำถาดที่ใส่ต้นกล้าที่เต็มแล้วไปวางในแปลงเพาะชำเพื่ออนุบาลให้ต้นกล้าแข็งแรง สู้แดดได้ดี(ประมาณ 1-3 สัปดาห์)ก่อนนำไปปลูกในแปลงปลูกต่อไป

สภาวธรรม

การได้ร่วมบำเพ็ญกับหมู่กลุ่มคนดีทำให้เห็นความเจริญทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเป็นลำดับจริงๆ สังเกตุได้จากที่แต่ก่อนจะไม่ชอบและเลี่ยงที่จะทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดมากๆ อย่างการแยกต้นกล้าอ่อนที่มีขนาดต้นเล็กขนาดนั้น(เท่าเข็ม)ลงในถาดหลุมก่อนนำไปอนุบาลเพื่อให้ต้นเขาโตและแข็งแรงก่อนนำไปปลูก พอได้มาปฏิบัติศีลอยู่กับอาจารย์และพี่น้อง ทำให้รู้เลยว่าสามารถทำงานที่ตัวเองเคยเห็นว่ายากและไม่คิดที่จะทำได้อย่างสบายๆ ไม่รู้สึกอึดอัดหรือทรมานอย่างที่คิด รู้สึกถึงใจที่เย็นลง มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้าง ที่ยังรู้สึกเหมือนจะรำคาญความวุ่นวายรอบข้าง แต่สติก็จับอาการได้ทันและล้างเวทนาที่เกิดได้ไวขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *