ตัวอย่าง การสรุปผลงานห้องเรียนสาระธรรม

ตัวอย่าง


กลุ่มงานสาระธรรม : พร้อมพัง

กลุ่มพร้อมพัง ตั้งขึ้นมาตามข้อเสนอของผู้เรียนวิชา ภาพประกอบสาระธรรม ที่ต้องการเห็นทั้งกระบวนการการทำงานของผู้สอน และผลงานของผู้สอนที่อยู่ในบริบทเดียวกัน

ชื่อกลุ่ม พร้อมพัง นั้นก็มาจากสภาพที่ทำดีเต็มที่ และพร้อมที่จะให้มันพังทลายลง แม้ว่าจะเป็นดีที่เต็มที่แล้วก็ตาม ตามคำของอาจารย์หมอเขียวที่ว่า “เมื่อเรามุ่งหมายและพยายามหยุดชั่ว มุ่งหมายให้เกิดดีและพยายามทำดีอย่างเต็มที่แล้ว ยอมหรือกล้าให้เกิดสิ่งเลวร้ายสุด ๆ ทุกเรื่องให้ได้ ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์ใจ”

สมาชิก

 • ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ : ค้นหาสาระธรรม, ทำภาพประกอบ, ตรวจภาษา, วิจารณ์ผลงาน
 • ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ : ค้นหาสาระธรรม, ทำภาพประกอบ, ตรวจภาษา, วิจารณ์ผลงาน

สรุปการเรียนรู้ของสมาชิก

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ : (เล่าเนื้อหาที่ได้เรียนรูปมาตลอดชั้นเรียน *ไม่จำกัดความยาว)

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ : (เล่าเนื้อหาที่ได้เรียนรูปมาตลอดชั้นเรียน *ไม่จำกัดความยาว)


คำแนะนำ

แนวคิดของกลุ่ม

 • สรุปที่มาของชื่อกลุ่ม แนวคิด ตัวตน เอกลักษณ์ นิสัยรวม ๆ ของกลุ่ม

สมาชิก

 • สรุปสมาชิกในกลุ่ม และความถนัดของแต่ละท่าน

ภาพประกอบผลงาน

 •  มี 4 หมวด คือ 1.ปก 2.อธิบายแนวคิด 3. สมาชิก 4. รวมผลงานกลุ่ม
 • จะรวมเป็นชุดหรือแยกก็ได้ตามความเหมาะสม
 • ไฟล์จะถูกย่อขนาดลงเหลือกว้า 750px  ดังนั้นให้ประมาณในการออกแบบ
 • แนะนำให้ทำภาพเป็นแนวตั้ง
 • ไม่ควรยาวเกินอัตราส่วน 3:4 เช่นกว้าง 750px ควรสูงไม่เกิน 1000px
 • ถ้างานเยอะมาก แล้วจัดวางไม่ลงตัวในหน้าเดียว จะเพิ่มหน้าก็ได้
 • ออกแบบได้อิสระ กำหนดสี การจัดวาง ฟอนต์  ขนาดรูป ขนาดชื่อกลุ่ม ฯลฯ ได้ตามมติหมู่กลุ่มนั้น ๆ
 • ตัด ปรับ ย่อ ข้อความ ฯลฯ หรือใช้สัญลักษณ์แทนข้อความได้ตามความคิดสร้างสรรค์

สรุปการเรียนรู้ของสมาชิก

 • สมาชิกแต่ละท่านสรุปการเรียนรู้ของตนเอง และรวบรวมมาส่ง จะเป็นไฟล์ word หรือ ข้อความใน line ก็ได้

การเปิดเผยและยอมให้เผยแพร่ข้อมูลขอให้เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิกในทีมนั้น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 thought on “ตัวอย่าง การสรุปผลงานห้องเรียนสาระธรรม”

 1. ส่งการบ้านอาริยสัจ๔ 20ธค.63
  น.ส.จาริยา จันทร์ภักดีระหัสน.ศ.6012007003
  เรื่องรอได้
  จะไปร่วมบำเพ็ญณ.บ้านสวนเอื้อบุญของพี่อี๊ตพี่รวมค่ายปฐมฤกษ์พี่น้องจิตอาสาที่อยูในเมืองนัดกัน7.30น.รถเคลื่อนไปบ้านสวนเอื้อบุญดิฉันอยู่กาญจนดิษฐ์ต้องน้งรถสองแถวไปในเมืองเลยโทรบอกพี่น้องว่าน่าจะไปไม่พี่น้องบอกรอได้
  ทุกข์: คิดว่าจะไม่ทันเวลา
  สมุทัย:ยึดว่าต้องตรงกับเวลาที่พี่น้องนัด
  นิโรธ:ถ้ารถผ่านหน้าบ้านช้าหรือไม่ก็ไม่เป็นไรรถทำหน้าที่ตามหน้าที่เวลาของเขา
  มรรค:ตื่นตอนเช้าเตรือมตัวรอหน้าบ้านคิดวาน่าจะมีรถมาก่อนเวลาบ้าง ด้วยการที่ตั้งใจไปบำเพ็ญมีพลังวิบากดีรวมตัวที่ว่ารอได้ทำให้รถผ่านหน้าบ้านก่อนเวลาปกติ
  เลยได้ไปตรงเวลานัดค่ะคิดถึงคำว่าพร้อมปรับพร้อมเปลื่อนที่อ.จ.สอน ย้ำกินเลสร้ายจริงค่ะ