ทำแปลงปลูกผักบุ้งแบบประหยัดน้ำ : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)

ทำแปลงปลูกผักบุ้งแบบประหยัดน้ำ : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ อยู่บนดอยที่อากาศเย็น

เป็นการทดลองทำแปลงปลูกผักบุ้งแบบประหยัดน้ำ(ตามแนวคิดท่านอ.หมอเขียว)

วัสดุที่ใช้

  1. แผ่นไวนิลหรือแผ่นพลาสติกที่กันน้ำได้
  2. อินทรีย์วัตถุสดหรือแห้ง
  3. เมล็ดผักบุ้ง
  4. น้ำหมักจุลินทรีย์หรือน้ำปัสสาวะ(ถ้ามี จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)

วิธีทำ

1)ขุดแปลงขนาดกว้าง×ยาวตามที่ต้องการ ความลึกขึ้นอยู่กับปริมาณอินทรีย์วัตถุที่จะใส่

2)ปูแผ่นไวนิลหรือแผ่นพลาสติกให้เต็มพื้นที่แปลงตามด้วยใส่อินทรีย์วัตถุสดหรือแห้งก็ได้ ถ้าใช้แบบสดได้เช่นพืชสด วัชพืชสด หรือ ขยะสด พืชที่เราจะปลูกก็จะได้รับปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสดใหม่ ถ้าไม่มีก็ใช้แบบแห้งตามที่เราหาได้

3)รดน้ำเปล่าหรือจะผสมน้ำปัสสาวะหรือน้ำหมักจุลินทรีย์(ถ้ามี)ในอัตราส่วนประมาณ น้ำ 1ส่วนต่อน้ำปัสสาวะหรือน้ำจุลินทรีย์ 20 ส่วน ลงในแปลงให้ชุ่มพอประมาณ

4)หว่านเมล็ดผักบุ้งลงให้ทั่วแปลง โดยจะหว่านเป็นแถวยาว(ความห่างระหว่างแถวประมาณ 1คืบ)หรือจะหว่านแบบกระจายเต็มแปลงก็ได้ และรดด้วยน้ำตามอีกรอบ -ประโยชน์ของการทำแปลงแบบประหยัดน้ำ ประหยัดปริมาณน้ำที่ใช้รด เพราะน้ำจะไม่ซึมผ่านแผ่นวัสดุกันน้ำที่ปูรองไว้ น้ำจะถูกเก็บกักไว้ในดินไม่ไหลทิ้ง ให้ความชุ่มชื้นช่วยหล่อเลี้ยงพืชเราให้เจริญงอกงาม โตไว

การทำกสิกรรมไร้สารพิษหรือทุกกิจกรรมการงานทุกฐานที่เราได้ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องหมู่กลุ่มโดยการนำของท่านอ.หมอเขียวทำให้เราเห็นการพัฒนาในมุมที่เจริญขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตวิญญานของตัวเอง ทางด้านร่างกายก็แข็งแรงขึ้น ทางด้านจิตวิญญานก็ผาสุกขึ้นตามลำดับ ความกลัว กังวล หวั่นไหวในใจลดลง จิตใจหนักแน่น มั่นคงขึ้นมากต่างจากเมื่อก่อนที่จะมีความทุกข์ในใจมาก เพราะยังไม่ได้ฝึกการล้างความชอบ ความชัง ล้างความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆ ในมุมที่ผิดพลาดก็คือมาแรกๆเราใจร้อน เร่งที่จะปฏิบัติให้ได้มากๆเท่าคนอื่นเพราะคิดว่าการล้างกิเลสดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายมันจึงยาก เหมือนอาจารย์ว่า “ถ้าเราคิดว่าการล้างกิเลสเป็นเรื่องง่ายเราจะทำได้ยากเพราะจริงๆมันยาก แต่ถ้าเรารู้ว่าการล้างกิเลสเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เราจึงจะทำได้ง่ายและเราจะไม่ท้อเพราะเรารู้ว่ามันยาก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *