งานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

งานวิจัยทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 • ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 • ปัจจัยที่ทำให้ประสบความล้มเหลวในการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 • วิบากดี (ผลดี) จากการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 • วิบากร้าย (ผลร้าย) จากการรับประทานอาหารรสจัดหรืออาหารที่ไม่ถูกสมดุลร้อนเย็น
 • ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการลดความชิงชังรังเกียจในบุคคล
 • ปัจจัยที่ทำให้ประสบความล้มเหลวในการลดความชิงชังรังเกียจในบุคคล
 • วิบากดี (ผลดี) จากการลดกิเลสความชิงชังรังเกียจในบุคคล
 • วิบากร้าย (ผลร้าย) จากการมีกิเลสชิงชังรังเกียจในบุคคล
 • ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้น้ำปัสสาวะในชีวิตประจำวัน
 • ปัจจัยที่ทำให้ใช้น้ำปัสสาวะเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (3 เดือนขึ้นไป)
 • ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้น้ำสมุนไพรปรับสมดุล (ยาเม็ดที่ 1) ในการดูแลสุขภาพ
 • ปัจจัยที่ทำให้ใช้น้ำสมุนไพรปรับสมดุล (ยาเม็ดที่ 1) ในการดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (3 เดือนขึ้นไป)
 • ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้การกัวซา (ยาเม็ดที่ 2) ในการดูแลสุขภาพ
 • ปัจจัยที่ทำให้ใช้การกัวซา (ยาเม็ดที่ 2) ในการดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (3 เดือนขึ้นไป)
 • ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ยาเม็ดที่ 3) ในการดูแลสุขภาพ
 • ปัจจัยที่ทำให้ใช้การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ยาเม็ดที่ 3) ในการดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (3 เดือนขึ้นไป)
 • ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้การแช่มือแช่เท้าและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกัน (ยาเม็ดที่ 4) ในการดูแลสุขภาพ
 • ปัจจัยที่ทำให้ใช้การแช่มือแช่เท้าและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกัน (ยาเม็ดที่ 4) ในการดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (3 เดือนขึ้นไป)
 • ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ยาเม็ดที่ 5) ในการดูแลสุขภาพ
 • ปัจจัยที่ทำให้ใช้การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ยาเม็ดที่ 5) ในการดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (3 เดือนขึ้นไป)
 • ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้การโยคะ กดจุดลมปราณ และกายบริหาร (ยาเม็ดที่ 6)ในการดูแลสุขภาพ
 • ปัจจัยที่ทำให้ใช้การโยคะ กดจุดลมปราณ และกายบริหาร (ยาเม็ดที่ 6) ในการดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (3 เดือนขึ้นไป)
 • ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้อาหารปรับสมดุล (ยาเม็ดที่ 7) ในการดูแลสุขภาพ
 • ปัจจัยที่ทำให้ใช้อาหารปรับสมดุล (ยาเม็ดที่ 7) ในการดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (3 เดือนขึ้นไป)
 • ฯลฯ