ขอแรงบุญ สำรวจผู้ที่เลิกรับประทานเนื้อสัตว์ กับชีวิตที่เปลี่ยนไป

 

 

เจริญธรรมค่ะ ทีมวิจัยวิชชาราม ขอแรงบุญพี่น้องที่ลดละเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามนี้จากที่อื่น ๆ ขอความกรุณาตอบตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยที่ 5 เรื่อง : การเลิกรับประทานเนื้อสัตว์กับชีวิตที่เปลี่ยนไป

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจว่าผู้ที่เลิกรับประทานเนื้อสัตว์ เกิดสภาวะทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้น คำตอบของท่าน จะเป็น “ผลจากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน” ไม่ใช่แค่ความคิดเห็น หรือความรู้ของท่านค่ะ
คำชี้แจง
1) ถ้าหากท่านเคยทำแบบสอบถามนี้จากที่อื่นแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ค่ะ
2) คำตอบมีให้เลือก 6 ข้อ ดังนี้
1 เกิดผลกับตัวเองน้อยที่สุด 2 เกิดผลกับตัวเองน้อย
3 เกิดผลกับตัวเองปานกลาง 4 เกิดผลกับตัวเองมาก
5 เกิดผลกับตัวเองมากที่สุด 6 ไม่เคยประสบกับตัวเองในข้อนี้
3) คำถามทั้งหมดมี 55 ข้อ แต่ละข้อขอให้ท่านเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว
4) กรุณาทำให้เสร็จทุกข้อในครั้งเดียวแล้วกด “ส่ง” เพราะถ้าทำไม่เสร็จในครั้งเดียว จะต้องเริ่มต้นทำใหม่ตั้งแต่หน้าแรก
5) โปรดตอบคำถามให้ครบทุกข้อ อนุโมทนาบุญค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “ขอแรงบุญ สำรวจผู้ที่เลิกรับประทานเนื้อสัตว์ กับชีวิตที่เปลี่ยนไป”

  1. พฒนเดช สุขิตานนท์

    ผมตั้งจิตเลิกเนื้อสัตว์และผิตภัณฑ์จากสัตว์ตลอดชีวิตครับ