รับสมัครนักศึกษาใหม่

สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กันยายน พ.ศ.2564  ขยายเวลาเป็น 5 – 25 กันยายน พ.ศ. 2564 และประกาศผลการรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ.2564

[สมัครนักศึกษาใหม่]

กดเข้า เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.