กำหนดการกิจกรรม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปี 2564

ข่าววิชชาราม

ขอเชิญเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนสถาบันวิชชาราม ปี 2564
สอบสัมภาษณ์โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดี (อธิการบดี) และคณะกรรมการสถาบันวิชชาราม เป็นการสอบผ่านออนไลน์โดยโปรแกรมซูม
*ตรวจรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ลิงก์นี้ [สมัครเข้าเรียนสถาบันวิชชาราม]

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

06.00 น. – 07.00 น. เข้าห้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
07.00 น. – 09.00 น. อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน บรรยายแนะนำการศึกษาสถาบันวิชชาราม
09.00 น. – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน รอบที่ 1 ลำดับที่ 14 -44
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 17.00 น. สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน รอบที่ 2 ลำดับที่ 45 – 85
17.00 น. – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. – 20.00 น. สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน รอบที่ 3 ลำดับที่ 86 -100

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

06.00 น. – 07.00 น. เข้าห้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
07.00 น. – 09.00 น. อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน บรรยายแนะนำการศึกษาสถาบันวิชชาราม
09.00 น. – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน รอบที่ 4 ลำดับที่ 101 – 130
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 17.00 น. สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน รอบที่ 5 สำรองท่านที่ตกหล่น
17.00 น. – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. – 20.00 น. สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน รอบที่ 6 สำรองท่านที่ตกหล่น

*ผู้สมัครและนักศึกษาวิชชารามสามารถเข้าร่วมฟังได้ทุกช่วงเวลา (ตารางเวลาอาจมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ หากผู้สมัครติดภารกิจสามารถแจ้งชื่อสำรองในวันเวลาที่ตนเองสะดวกได้อีกครั้ง)

Leave a Reply

Your email address will not be published.