การบ้าน : ความจริงและความลวง

ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับความจริงและความลวงของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่าน ซึ่งเป็นการบ้านจากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ”ระหว่างวันที่ 11 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562ณ สวนป่านาบุญ 9ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

  • โจทย์ :  จำแนกความจริงและความลวงของแต่ละเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน
  • การส่งการบ้าน : [ส่งการบ้าน]

เข้าสู่หน้ารวบรวมข้อมูลการบ้าน

แนะนำบทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

Leave a Reply

Your email address will not be published.