ปล่อยให้ หญ้ารก ดีอย่างไร : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ปล่อยให้ หญ้ารก ดีอย่างไร: ศิริพร คำวงษ์ศรี

“หญ้า” คือ ปุ๋ยสดชั้นเยี่ยมตามธรรมชาติ จัดการให้ดีแบบวิถีเกษตรพุทธะ จะประหยัดทั้งเงินและเวลา ไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าหญ้าต่อไป


ทำกสิกรรมบนดอยภูเขาสูง พื้นที่แปลงด้านข้างของ “ชุมชนแจ่มใส” บ้านบัวสวรรค์ ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

ทิ้ง “หญ้า” ให้รกตามธรรมชาติ วิถีเกษตรแบบสบายๆ ดั่งคนขี้เกียจ แต่ขยัน และประหยัดเวลา ทำด้วยใจที่เห็นคุณค่าของหญ้านั้น คือ ปุ๋ยสดชั้นเยี่ยม ไม่ต้องพึ่งซื้อยาฆ่าหญ้าราคาแพง

“ขี้เกียจให้เป็น” โดยให้หญ้าเติบโต เมื่อถึงเวลาเตรียมแปลง ก็มา “ขยัน” ช่วยกันถอนหญ้าและปลูกพืชผักไร้สารพิษ ด้วยวิธี “เพอร์มาคัลเจอร์” แบบสุดแสนง่าย ร่วมกับพี่น้องชุมชนแจ่มใส

วัสดุที่ใช้

  • หญ้า
  • เศษอาหาร
  • เมล็ดพืชผัก หรือต้นกล้าที่ต้องการปลูก
  • เศษไม้สำหรับจิ้มลงดิน เพื่อไว้ลงเมล็ดหรือต้นกล้าพืช

วิธีทำ

  1. ปล่อยหญ้าทิ้งไว้ให้เจริญเติบโต
  2. เตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผัก โดยแช่เมล็ดพันธุ์บนผ้าหมาดชุบน้ำ ปิดคลุมไว้ประมาณ 2-3 วัน เมื่อมีรากงอกจากเมล็ด ให้นำเมล็ดพันธุ์ปักฝั่งที่มีรากลงที่เพาะต้นกล้า วางไว้ตรงจุดที่แดดร่ม จนต้นกล้าโต พร้อมลงแปลง
  3. ขุดหลุมตามความเหมาะสมของพืชผลนั้นๆ โดยขุดลงไปเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับใส่เศษอาหาร และกลบด้วยดิน
  4. ใช้เศษไม้จิ้มให้พอที่จะสามารถใส่เมล็ดพืชผัก หรือต้นกล้าที่ต้องการปลูกได้
  5. กลบดินให้แน่นพอสมควร
  6. ถอนหญ้านำมาใช้คลุมบนหน้าดินหรือล้อมรอบบริเวณจุดเราปลูกพืชไว้

ประโยชน์

  • “หญ้า” เมื่อปล่อยให้เติบโต จะช่วยบังแสงแดดไม่ให้หน้าดินแห้งและทำให้หน้าดินมีความชุ่มชื้น หากสังเกตว่าจุดใดมีหญ้าขึ้นแข็งแรง แสดงว่าจุดนั้นจะสามารถปลูกพืชผักได้ดี ทั้งยังเป็นปุ๋ยสดชั้นยอด เพื่อให้พลังชีวิตแก่พืชผักที่เราต้องการปลูก
  • “เศษอาหาร” เป็นปุ๋ยสดที่มีสารครบถ้วน โดยไม่จำเป็นต้องใช้มูลสัตว์ซึ่งต้องซื้อและมีกลิ่น ทั้งยังได้ลดขยะเศษอาหารในครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาด้านขยะซึ่งมีปริมาณเยอะสูงที่สุดในโลก ทั้งยังไม่ต้องเสียเงินซื้อ เพียงตั้งใจแยกขยะให้ดี ก็จะได้พืชผักไร้สารพิษรับประทาน
  • “ลดค่าใช้จ่าย และลดมลพิษ” หากเราสามารถปลูกพืชผักรับประทานเองได้ จะทำให้ลดปริมาณการใช้พาหนะในการเดินทางไปหาซื้ออาหาร หรือหาซื้อปุ๋ย ซึ่งพาหนะต่างๆเป็นสาเหตุของการก่อควันพิษในอากาศ และต้องเสียเงินในการเติมเชื้อเพลิงอีกด้วย
  • “ถอนพิษ” การถอนหญ้า เป็นงานกสิกรรมเบาที่ได้ออกกำลังกาย เพื่อขับพิษทางผิวหนังเป็นเหงื่อ และมือของเราที่ได้จับหญ้าซึ่งมีฤทธิ์เย็น จะช่วยดึงพิษร้อนออกจากร่างกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง

สภาวธรรม 

ก่อนได้มีโอกาสมาทำกสิกรรม เห็นความรู้สึกกังวล และไม่กล้าทำมาก เพราะรู้สึกกลัวทำผิด และกลัวปลูกไม่สำเร็จ แต่จริง ๆ แล้ว กสิกรรม คือ ห้องทดลองในการปลูกพืช เพราะไม่มีถูกหรือผิดที่สุด ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้ไปตามลักษณะของพื้นที่นั้น ๆ การยึดติดกับรูปแบบหรือวิธีการทำกสิกรรมแบบนั้นแบบนี้ ไม่ยืดหยุ่นนั้น จะทำให้รู้สึกเครียด เพราะไม่พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนในปัจจุบันว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สูงสุดในสถานที่นั้น การทำให้ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องดีดี แต่ความคุณค่าดีงามที่สูงที่สุด คือ งานกสิกรรมจะสำเร็จก็ได้หรือไม่สำเร็จก็ได้ การมีความผาสุกในทุกวินาทีที่ได้พากเพียรทั้งทางใจและกายนั่นแหละ คือ “ใจที่พ้นทุกข์ สิ้นความยึด”

Leave a Reply

Your email address will not be published.