การเผยแพร่บทความ ประโยชน์และความเชื่อมโยง

การเผยแพร่บทความ ประโยชน์และความเชื่อมโยง

ผู้เขียน ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

การสร้างบทความนั้น เป้าหมายก็คือให้ผู้คนได้ศึกษาสิ่งที่เราเผยแพร่ แต่ประโยชน์ของการสร้างงานบทความในเว็บไซต์นั้นมีมากกว่านั้น ในเนื้อหาตอนนี้จะพามาศึกษากันถึงประโยชน์และความเชื่อมโยงของงานทั้งหมด

ภาพแสดงภาพรวมความสัมพันธ์ของงานสื่อออนไลน์เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม

การนำเสนอเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตนั้น จะมีการเชื่อมโยงถึงกัน (link) เพื่อส่งเสริมให้เนื้อหาที่จะนำเสนอเหล่านั้น ไปถึงผู้บริโภคด้วยวิธีต่าง ๆ

1). งานหลัก

วิชชาราม : ผลงานหลัก ๆ ของเราจะอยู่ในเว็บไซต์สถาบันวิชชาราม ซึ่งเป็นการสร้างการบ้านของนักศึกษาวิชชารามที่มีคุณผาสูง เป็นประโยชน์ สร้างความผาสุก ลดทุกข์ได้จริง ( mass quality content generate model) ซึ่งเกิดมาจากความร่วมมือในการทำการบ้านของนักศึกษาวิชชารามนั่นเอง

2). การพึ่งพา

Youtube : การใช้ youtube หรือเว็บวีดีโออื่น ๆ ในการเก็บวีดีโอต่าง ๆ และนำมาแนบในเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอเพื่อเพิ่มน้ำหนักในความน่าเชื่อถือ

Google : เราผลิตเนื้อหา และกูเกิ้ลทำหน้าที่จัดเข้าสารบัญ (index) การทำอันดับนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีเรียบเรียงบทความ รูปภาพ วีดีโอ ซึ่งจะมีฐานคะแนนเป็นเว็บวิชชาราม ซึ่ง .ac.th จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า .com .net .org ทำให้สามารถทำอันดับได้ง่ายกว่า

3). ช่องทางการเผยแพร่

Search engine : ผู้คนสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเราได้จากการค้นหาในกูเกิ้ล ฯลฯ หากว่าเราสามารถสร้าง content ที่มีคุณภาพได้ ก็จะสามารถทำอันดับได้ดี เมื่อทำอันดับได้ดี โอกาสที่คนจะเข้ามาชมก็มีมากขึ้น

Social media : เช่น facebook, line ก็สามารถนำลิงก์ของเนื้อหานั้น  ๆ ไปเผยแพร่ได้ ช่องทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ชื่อเสียง ฐานผู้ติดตามที่มี

4). ประโยชน์ร่วม

Mass dofollow link (ลิงก์แบบสนับสนุน ปริมาณมาก) : เมื่อเราสามารถสร้างเนื้อหาจำนวนมากได้ ก็จะสามารถสร้าง link จำนวนมากที่จะชี้ไปเพื่อส่งเสริมเว็บไซต์อื่น ๆ ในเครือข่ายได้

Mass dofollow link for promote content  (ลิงก์แบบสนับสนุน ปริมาณมากเพื่อส่งเสริมเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง): ในกรณีพิเศษ หากเราต้องการเน้นเนื้อหาใด ๆ ในบางช่วงเวลา เราก็สามารถสร้างลิงก์ที่ทั้งเว็บจะพร้อมกันชี้ไปที่เนื้อหาที่ต้องการส่งเสริมได้ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มอันดับอย่างฉับไวให้กับเนื้อหานั้น ๆ เช่นกรณีของช่วงมีข่าวน้ำปัสสาวะ อาจารย์หมอเขียวถามว่าทำอย่างไร เนื้อหาของเราจะขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ

ซึ่งคำตอบก็มี 2 วิธี คือ 1. จ่ายเงินซื้อโฆษณา 2. สร้างเนื้อหาคุณภาพ ปริมาณมากเตรียมไว้เพื่อให้เว็บมีขนาดและคุณภาพที่มากขึ้น เพื่อที่จะนำกำลังนี้ไปเสริมให้กับเนื้อหาที่ต้องการส่งเสริม

แม้ว่าการทำการบ้านจะได้ประโยชน์ตั้งแต่ ได้ทบทวนความคิดตนเอง ทบทวนธรรม เผยแพร่แบ่งบันสิ่งที่ดี ซึ่งเป็นทั้งบุญและกุศล ก็ยังสามารถมีผลและประโยชน์อื่น ๆ ในภาพรวมอีกด้วย จึงสรุปได้ว่า ยิ่งทำการบ้าน ผู้ทำก็เจริญขึ้น เว็บไซต์ในเครือข่ายก็จะเจริญขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *