แนะนำตัวภาษาอังกฤษ : สำรวย เดชดี

5913002031 สำรวย เดชดี

ประวัติตนเองภาษาอังกฤษและภาษาไทย

Good afternoon pay respect to doctor Jaiphet klajon.
กราบคารวะ ด๊อกเตอร์ ใจเพชร กล้าจน

All dear my friends who love in health.
เจริญธรรมสำนึกดี พี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่าน

My name is Miss Somrouy datchdee
ชื่อของฉันคือ สำรวย เดชดี

nickname is sriroen
ชื่อเล่น ศรีเรือน

Dhamma name is Raksil It mean person to love in precept
หมายถึง คนผู้รักในศีลธรรม

My graduate is High school ,I also took class Thai Tradition medicine,program from ministry of Public heath.
จบการศึกษาแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข

In the past,I was owner hair Saloon and I am hair dresser also
I graduate hair dresser from Aetketkaow hair dressing shool.
ในอดีต ฉันเป็นเจ้าของร้านทำผม และเป็นช่างทำผม ฉันเรียนจบทำผมที่ โรงเรียน เสริมสวยเกศเกล้า

In present, I has been volunteer for Buddist madicine Acadomy center
for 7 years.
ปัจจุบัน ฉันเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 7 ปี

normally I am volunteer at suanpanaboon 9.
ปกติฉันเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอยู่ที่ สวนป่านาบุญ 9

My health very well from the past to present.
สุขภาพของฉันดีมากจากในอดีตกระทั่งปัจจุบัน

Now I feel strong health than before because I been full happiceness for my body and my mind.
ขณะนี้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น เพราะมีความสุขทางกายและทางใจ

I become to volunteen because I would like to learn and pratice in budhist dhama.
ฉันมาเป็นจิตอาสาเพราะว่า ฉันต้องการมาเรียนรู้และปฏิบัติทางธรรม

I love to helping and giving to everybody more than to get it back.
ฉันรักที่จะช่วยเหลือและให้กับทุกคนมากกว่าที่จะได้รับสิ่งตอบแทนกลับ

My impression I has found the real master to be may idol,that I can follow for my happing life as I can do it.
ความประทับใจของฉัน ฉันได้พบอาจารย์ที่แท้จริง สำหรับเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ฉันสามารถปฏิบัติตามได้ ในชีวิตของฉัน เท่าที่จะสามารถทำได้

I would like to thanks to phkrusamana and Dr.morkeaw to give me a chance to volunt in this organization.
ฉันขอขอบพระคุณ พ่อครู ครูหมอเขียว (สัตบุรุษ) ที่ให้โอกาสฉันได้ร่วมบำเพ็ญ เป็นจิตอาสาในองค์กรนี้ด้วยค่ะ

Thank you very much
ขอบพระคุณมากค่ะ

บนเวทีในค่ายพระไตรปิฎก / Thailandiff
วันที่นำเสนอบนเวที:1/30/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.