เตรียมแปลงนาแปลงเล็กเพื่อปลูกกล้าเพิ่ม : จงกช

เตรียมแปลงนาแปลงเล็กเพื่อปลูกกล้าเพิ่ม : จงกช-ป้านาง

ภูผาฟ้าน้ำ ชุมชนแจ่มใส


เนื่องจากอาจารย์หมอเขียวได้แนะนำให้ทำนาแปลงเล็กโดยทำคันแปลงสูงประมาณ 1 คืบรอบแปลงขึ้นมา แล้วใช้พลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมารองแปลงโดยรอบเพื่อขังน้ำไว้ เอาดินใส่ในแปลงเท่าที่เราออกแบบ พร้อมใส่ปุ๋ย(สับจากเพื่อนพืชและหยวกกล้วย) และตามด้วยน้ำ ปสว เสร็จแล้วเอากล้าลงไปปลูก

สภาวธรรม : เบิกบานยินดีเช่นเดิม รักต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกอย่างคุณค่าและประโยชน์ที่เขาให้เรามา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *