รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 22

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 22
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 19.15 – 21.15 น.

ประเด็นเด่นจากรายการ

   • ตายไม่กลัว กลัวแต่ไปไม่ดี
   • ภาวะวิกฤต การลดความกังวล ช่วยครอบครัวได้ทันที

วันนี้มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลาง และทุกภาค ได้มาเข้าร่วมรายการทั้งหมด 42 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา (เม) และคุณมาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (ต่าย)
________________________________________
บรรยากาศเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันเรื่องของจิตอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือผู้คนในชุมชนเกี่ยวกับการรักษาโรคโควิด-19 จากนั้นผู้ร่วมแบ่งปันการบ้านอาริยสัจ 4 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์ (ปิ๋ว) และคุณพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย (ก้อย) 

เรื่อง หากต้องตาย กลัวไม่ได้ไปภูมิที่ดี (คุณสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์) :

ทุกข์ คือ ตนเองได้ช่วยวางร่างวางขันธ์ให้ผู้อื่น ทำให้ได้นำมาพิจารณาใคร่ครวญกับตนเองในเรื่องนี้ เห็นจิตกังวลกลัวว่า หากถึงเวลาที่ตนเองต้องวางร่างวางขันธ์ จะไม่สามารถตั้งจิตให้ดีได้ จนทำให้ไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดี พิจารณามนุษย์ทุกคนล้วนกลัวความตาย เป็นธรรมดา

สรุปการวิพากย์และสังเคราะห์ โดย หมู่มิตรดี :

   1. การเขียนเรื่องราวการบ้านละเอียดในเชิงวิชาการ จนสามารถนำไปตีพิมพ์เป็นบทความได้
   2. พระโพธิสัตว์ และพระอรหันต์ ผู้ซึ่งปฏิบัติจิตจนถึงการพ้นความกลัวแล้ว จะไม่กลัวความตาย
   3. อยากปรารถนาไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ แต่ทำใจไม่ยึด ก็จะไม่ทุกข์
   4. ยอมรับและปล่อยวางว่า หากถึงเวลาต้องวางร่างว่างขันธ์แล้ว ก็ให้เป็นไปตามธรรม จะอยู่ในภพภูมิใดก็ได้ หากเกิดใหม่ ก็มาฝึกลดความกลัวต่อ

เรื่อง ทุกข์ที่โรคโควิด-19 ระบาด (คุณพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย) :

ทุกข์ คือ เป็นห่วง และกลัวว่าสมาชิกในครอบครัวจะติดเชื้อล้มป่วย ตาย และอยากให้สมาชิกในครอบครัวมีสภาพดี ๆ ไม่ติดเชื้อโควิด-19 เห็นจิตที่กลัวว่าจะรับไม่ได้ในการสูญเสีย พิจารณาว่าการติดเชื้อหรือไม่นั้น ก็เป็นไปตามกุศลและอกุศลของแต่ละท่าน พากเพียรยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ตั้งสติ ทำสมาธิ อยู่กับปัจจุบัน ด้วยใจที่ไร้ทุกข์ สำนึกผิด ยอมรับผิด ขอโทษขออโหสิกรรม สิ่งที่เคยทำไม่ดีต่อผู้คนและสัตว์ไว้ ขอตั้งจิตลดกิเลส ปฏิบัติศีล ลด ละ เลิกการเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่น

สรุปการวิพากย์และสังเคราะห์ โดย หมู่มิตรดี :

   1. เขียนได้ละเอียดดีมาก ชัดเจน ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
   2. ส่งกำลังใจให้คุณก้อย เพื่อที่จะสามารถก้าวข้ามความทุกข์ในใจไปได้
   3. เชื่อชัดในวิบากดีร้าย เพราะได้ฟังธรรมะ จึงทำให้ไม่เกิดความกลัวที่ตนเองจะติดเชื้อ แต่สมาชิกในครอบครัวไม่ได้ฝึกฝน จึงทำให้มีความกังวล
   4. ปัจจุบันได้อาศัยอยู่กับหมู่มิตรดี ในสวนป่านาบุญ 9 เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและดีที่สุดแล้ว จึงทำให้รู้สึกปลอดภัยกว่าด้านนอก
   5. ให้พิจารณาโทษความกลัว ความยึด ความอยาก ความหวั่นไหว ว่าจะยิ่งเป็นแรงเหนี่ยวนำให้สมาชิกในครอบครัวเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน พากเพียรสร้างแรงเหนี่ยวนำพลังที่ดีใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยครอบครัวและคนบนโลกนี้ ให้ไม่ทุกข์ใจ
   6. มีบางสิ่งที่ยังค้างคาในใจ เพราะคุณก้อยยังรู้สึกว่าอยากตอบแทนพ่อแม่ให้ได้มากกว่านี้
   7. แม้กายไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ในช่วงเวลานี้ แต่ก็ถือว่าได้เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านในอีกรูปแบบหนึ่ง ตามรอยพระพุทธเจ้า คือ การได้ฝึกพลัดพรากกัน เพื่อทำให้เกิดปัญญา และในวันหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ก็จะทุกข์น้อยลง
   8. ลดความปรุงแต่งในความคิด ที่กังวลมากเกินไปในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น จนลืมในสิ่งดีที่ตนเองเคยได้กระทำ จะยิ่งทำให้ดึงวิบากร้ายเข้ามา
   9. ลดความโลภในใจที่อยากจะทำดีกับพ่อแม่ให้ได้มากกว่าที่ตนเองสามารถทำได้ในปัจจุบัน
   10. เริ่มต้นสร้างความเข้มแข็งที่ตนเอง โดยดูแลทั้งสุขภาพกายและใจให้ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว เป็นพลังให้ได้ปฏิบัติตาม
   11. วางใจตั้งรับที่ตนเองเป็นหลัก ว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้น เราจะสามารถพร้อมรับมือ และแก้ปัญหานั้น ๆ ได้อย่างไรบ้าง จะทำให้เราและคนรอบข้างลดความกังวล คลายทุกข์จากการได้ปรึกษาเรา
   12. จงภูมิใจกับการได้มาฝึกฝนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมอเขียว หากเป็นหน้าที่และกาละของเรา เราก็จะสามารถดูแลพ่อแม่และผู้อื่นได้อย่างดีที่สุด เพราะมีความรู้และประสบการณ์อย่างมากมายในการดูแล

สรุปเนื้อหาของวันนี้ คือ

   1. เมื่อเพื่อนทุกข์ใจในวิบากของตนเอง หมู่มิตรดีร่วมกันส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม เพื่อให้เพื่อนผ่านช่วงเวลาของความทุกข์ใจ ไปได้ด้วยดี และสามารถยกระดับจิตตนเองขึ้นมา ให้ได้พบปัญญาอันแท้จริงของความสุขที่แท้จริง
   2. ความกังวล ความกลัว สร้างความทุกข์เหนี่ยวนำทั้งตนเองและผู้อื่นระดับจิตวิญญาณ เมื่อเราตระหนักถึงโทษของกิเลสนี้ โดยการตั้งจิตใหม่ พากเพียรยอมรับและเข้าใจความจริงของโลกด้วยปัญญา พลังงานนี้จะสามารถลดทุกข์ ลดความกังวล ความกลัว ให้กับทุกชีวิตทันที
   3. ท่ามกลางความวุ่นวานในสถานการณ์ปัจจุบัน พวกเราหมู่มิตรดีล้วนโชคดีที่ยังสามารถมีความผาสุก ใจไร้ทุกข์ได้ เพราะได้อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งยังสามารถช่วยผู้คนได้อีกด้วย

รายงานข่าวโดย :
ศิริพร คำวงษ์ศรี (มั่นผ่องพุทธ) / สวนป่านาบุญ ๙ สังกัดภาคกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *