รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 18

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 18
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
เวลา 19.05 – 21.38 น.

ประเด็นเด่นจากรายการ

  • โดนอัดจนล้ม เพราะน้ำอัดลม
  • ถามตรง ๆ กับ “จอมกิเลส”
  • มาแล้วยังดีกว่ามาช้า มาช้ายังดีกว่าไม่มา

[คลิกเพื่อรับชมคลิปวีดีโอ]

วันนี้มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง เข้าร่วมรายการทั้งหมด 28 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา (เม) ซึ่งครั้งนี้มีผู้ร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกัญจนา อบรมชอบ (ป้อม) คุณวิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล (หมวย) และ คุณจำเนียร ศิริธนะ (เนียร)


คุณมาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (ต่าย) ได้แนะนำวิธีการส่งการบ้านอาริยสัจ ๔ ของสถาบันวิชชาราม บรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการช่วยหาทุกข์เพื่อนพี่น้องทุกท่านได้ร่วมตั้งใจช่วยกันวิเคราะห์การบ้านอริยสัจ 4 ดังนี้

เรื่อง อยากดื่มน้ำอัดลมมาก และอยากทำงานกับหมู่กลุ่ม
(คุณกัญจนา อบรมชอบ) :

ทุกข์ คือ ตั้งศีลว่า “งดดื่มน้ำอัดลม” แต่อาการร้อนจนอยากดื่มมาก ๆ จิตตั้งมั่นว่าจะไปแอบซื้อนอกศูนย์ รีบเดินจนสะดุดสายพัดลม ทำให้หัวเข่าแตก เป็นเหตุให้กระเบื้องแตก มีอาการอ่อนแรงทันที แต่ก็อยากไปบำเพ็ญงานกับเพื่อน กลายเป็นว่าได้รับบาดเจ็บจนไปไม่ได้ เครียดยึดว่าอยากเดินได้ แต่ต้องรักษาแผลก่อน จึงพิจารณาโทษของความอยาก ว่าสร้างวิบากให้แก่ตน และจะพากเพียรระวังในการรักษาศีลให้มากยิ่งขึ้น เพราะเข้าใจในทุกข์ของความอยาก จนทำให้แผลหายไวมาก เพราะใจไร้ทุกข์

สรุปการวิพากย์และสังเคราะห์ โดย หมู่มิตรดี :

  1. ไม่ได้ทุกข์เพราะอดดื่มน้ำอัดลมแต่ทุกข์เพราะผิดศีล จนทำให้ร่างกายเจ็บปวด และไม่สามารถบำเพ็ญกับเพื่อนได้
   ชอบที่สามารถไปบำเพ็ญกับเพื่อน ชังที่ไม่สามารถไปบำเพ็ญได้ และอยากได้ดั่งใจ จึงทำให้เกิดความเครียด
  2. ทั้ง ๆ ที่มีอาการเจ็บเกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ยังอยากได้อาการไม่เจ็บเพิ่มเข้ามา จนเมาและทำให้ไม่เจอเหตุแห่งทุกข์แท้จริง
  3. ยอมรับเต็มใจรับความทุกข์ที่เราผิดศีล และเชื่อชัดในสิ่งที่ทำผิด ใจจะไม่ยึด ผาสุกไม่ว่าจะได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดี ก็ยอมให้เกิดขึ้นได้
  4. เห็นความลวงของความอยากได้ดั่งใจหมาย แต่เมื่อตั้งศีลแล้ว จะสามารถจับตัวกิเลสลวงได้
  5. อยากมาก ทุกข์มาก ไม่อยากเลย ไม่ทุกข์เลย
  6. เศษส่วนเหลือของกิเลส ทำให้ปรุงแต่งต่อไม่รู้จบ จนเกิดทุกข์
  7. เมื่อสำนึกผิดว่า ได้ทำผิดศีลไปแล้ว พิจารณาเพิ่มว่า การผิดศีลเพียงเท่านี้ ยังได้รับความทุกข์มากขนาดนี้ ในการลดกิเลส จึงทำให้พบทุกข์ได้เร็วและชัดขึ้น ว่าอย่าไปแอบดื่มน้ำอัดลมนอกศูนย์อีก
  8. พลังงานความอยากของตนเองนั้นเยอะมาก จะเหนี่ยวนำทำให้ผู้อื่นอยากทำผิดเช่นกัน
  9. มาตาลีเทพสารถีเข้าช่วย ทำงานได้เร็วมาก มาช่วยเตือนไม่ให้ทำผิดศีล จึงแจ่มแจ้งว่า ความอยากนั้นเป็นทุกข์
  10. ช่วงรักษาอาการป่วย แนะนำให้บำเพ็ญ โดยการฟังธรรมเท่าที่ทำได้ และใช้งานอวัยวะอีกข้างที่ไม่บาดเจ็บ
  11. พบสัญญาเดิมที่ปรุงแต่งว่า น้ำอัดลมต้องรสชาติแบบนั้นแบบนี้ จึงหลงคิดอยากจะไปเสพ ในสิ่งที่ไม่ดีกับตนเอง
  12. ทำใจในใจใหม่ว่าสิ่งนี้ คือ “กามวิตก” พากเพียรในการกำหนดรู้ให้ได้ เพื่อให้เห็นชัดว่า เราได้รับวิบาก เพราะเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ดี
  13. น้ำอัดลมเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ และมีโทษร่างกาย หากเราหลงเสพ จะทำให้เบียดเบียนตนเอง เราสามารถน้ำอัดลมได้ และไม่ใช่สิ่งผิด หากไม่มีอะไรให้ดื่มในเวลานั้น ๆ แบบไม่หลงเสพด้วยความอยาก และไม่หลงเชื่อว่า การดื่มน้ำอัดลมแล้วจะมีความสุข ซึ่งกิเลสความอยากจะก่อทุกข์แก่ตนเองไม่รู้จบรู้แล้ว
  14. สุขลวงที่หลงอยากดื่มน้ำอัดลม หลงคิดว่าอากาศร้อน ถ้าได้ดื่มแล้วจะสดชื่น หายกระหาย ทั้ง ๆ ที่ดื่มแล้ว จะยิ่งทำให้คอแห้งกว่าเดิม

เรื่อง เพื่อนไม่ถาม (คุณวิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล) :

ทุกข์ คือ เพื่อนท่านหนึ่งซึ่งรู้จักและบำเพ็ญด้วยกันมานานแล้ว เพื่อนได้รับข้อมูลและเกิดความเข้าใจผิดในเจตนาของการทำกุศลแบ่งปันอาหารและสิ่งของต่าง ๆ ในครั้งนี้ของตนเอง ใจอยากให้เพื่อนนั้น มีอะไรก็คุยกันตรง ๆ พิจารณาไม่เอาอะไรจากเพื่อน หมดอยาก หมดทุกข์

สรุปการวิพากย์และสังเคราะห์ โดย หมู่มิตรดี :

  1. เพียงแค่คิดดี มุ่งทำกุศล ใจก็มีความสุข
  2. เหมือนจะไม่เอา แต่ดูให้ลึกแล้ว คือ อยากเอาความเข้าใจจากเพื่อน
  3. เพื่อนจะถามหรือไม่ถามเราตรง ๆ หากวางใจไม่ชอบไม่ชัง จะหมดทุกข์
  4. พิจารณาว่าทุกท่านมีการกระทำที่แตกต่างกัน เราไม่สามารถให้แต่ละท่านทำเหมือนแบบที่เราทำได้ดั่งใจเราหมาย
  5. หากวางใจได้ไม่จริง ใจจะยังทุกข์ แสดงว่ายังยึดในการกระทำของเพื่อน
  6. มีสติรู้ว่า อดีตนั้นผ่านไปแล้ว ให้วางใจอยู่ในปัจจุบัน ไม่เอาจิตไปข้องกับอดีตที่ไม่เป็นประโยชน์
  7. ให้น้อมยอมรับความจริงว่า ใจอยากให้เพื่อนเข้าใจตนเองและต้องถามตรง ๆ เมื่อยอมรับอย่างตรงไปตรงมา เมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ จึงจะสามารถกำจัดทุกข์ได้
  8. ทุกชีวิตล้วนโดนนินทา แม้แต่ “พระพุทธเจ้า”
  9. กิเลสฉลาดมาก ๆ สร้างกลลวง ทำให้เราหลงคิดว่า เราไม่อยากได้อะไรจากใคร ที่อยากให้เขาถามตรง ๆ เพราะ เขาจะได้พ้นทุกข์ แต่จริง ๆ แล้วตัวเราเองนั้น ยังมีความอยาก “เราจะยังไม่หมดทุกข์” 

เรื่อง ลูกน้องมาสาย (คุณจำเนียร ศิริธนะ) :

ทุกข์ คือ ลูกน้องคนหนึ่งจะเข้างานสายเกิน 15 นาทีทุกวัน ฟังจากคนรอบข้าง จึงเดาการกระทำว่า เขาน่าจะเล่นเกมส์ จนทำให้นอนดึก ชังที่ลูกน้องนำเวลาไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ ถ้าใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น ดูแลครอบครัว ฯลฯ ที่เราคิดว่าดี ก็ไม่ถือสาอะไร จึงรู้สึกไม่ชอบใจ หงุดหงิด ไม่อยากโดนเอาเปรียบเวลาการทำงาน แต่โดยรวมลูกน้องเป็นคนซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงาน วางใจว่า “กูทำมา”

สรุปการวิพากย์และสังเคราะห์ โดย หมู่มิตรดี :

  1. เหมือนจะอยากมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกน้อง และเหมือนจะไม่เอาอะไรจากเขา แต่จริง ๆ แล้วนั้น คือ ก็ยังอยากเอาพฤติกรรมดี ๆ จากเขาอยู่ดี
  2. ลดความยึดมั่นถือมั่นเรื่องเวลา เห็นใจพนักงานที่อาจทำงานหนัก และในเวลาช่วงพักลูกน้องก็ไม่ได้พักเต็มเวลา
  3. ติดเกมส์ ยังดีกว่าติดยาเสพติด เท่านี้ก็ดีมากแล้ว เพราะลูกน้องมีความรับผิดชอบงาน
  4. ทุกข์เพราะรู้สึกลูกน้องทำงานไม่ตรงเวลา คือ การเอาเปรียบตนเอง
  5. หากจะเตือน ควรพูดด้วยความเมตตา เตือนแบบครอบครัว ไม่ใช่เตือนแบบนายจ้าง
  6. ให้เชื่อชัดในวิบากกรรมว่า เราทำมาจริง ๆ และน้อมรับวิบากอย่างแท้จริง
  7. ไม่เดาใจว่าลูกน้องทำหรือไม่ทำไปด้วยเพราะอะไร การเดาจะไม่มีทางเคยเดาได้ถูกตรง
  8. ทุกกระทำของลูกน้องที่เราชังนั้น ยังไม่ใช่รากของความทุกข์ แต่เราทุกข์ ก็เพราะยังอยากได้การกระทำที่เราชอบจากเขา เพื่อให้ได้สมดั่งใจหมาย

สรุปเนื้อหาของวันนี้ คือ
1. เมื่อเราเจอวิบากครอบงำด้วยความดี หลายครั้งไม่สามารถรู้ได้ว่า มี “ความอยาก” ลึก ๆ ในจิตวิญญาณ เพราะเหตุผลของความดีนั้นหอมหวาน จนทุกข์ทำตามกิเลส หมู่มิตรดีจึงสำคัญในการช่วยคอยดูในสิ่งที่เรายากจะมองเห็น
2. ความอยากให้ทุกอย่างได้ดั่งใจหมาย ยึดมั่นถือมั่นในสภาพที่เราปรารถนาจากผู้อื่น เมื่อไม่ได้สมใจ ใจจึงลากความทุกข์คอยเกาะแน่น จนเผลอผิดศีลเพ่งโทษผู้อื่น หมู่มิตรช่วยกันพาเพื่อนออกจากนรกของวิบาก 11 ประการ เพื่อให้พ้นภัย

รายงานข่าวโดย :
ศิริพร คำวงษ์ศรี (มั่นผ่องพุทธ) / สวนป่านาบุญ ๙ สังกัดภาคกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *