ปลูกวอเตอร์เครสในกระถาง : นฤมล ยังแช่ม

ปลูกวอเตอร์เครสในกระถาง : น.ส.นฤมล ยังแช่ม เข้มแสงศีล

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เดือนธันวาคม อากาศเย็นและแห้ง ดินเหนียวแข็ง

วอเตอร์เครสเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหาร ปลูกง่าย


วิธีการปลูก

1.เตรียมดินสำหรับปลูก ใส่กะลามะพร้าวไว้ด้านล่าง ใส่วัชพืช หินเล็กน้อย ใส่ดินประมาณครึ่งกระถาง ตามด้วยกล้วยสับประมาณ สองนิ้ว แล้วกลบด้วยดิน โรยหน้าดินด้วยขุยมะพร้าว

2.นำต้นวอเตอร์เครสปลูกลงในกระถาง รดน้ำพอชุ่ม นำกระถางไว้บริเวณที่แสงแดดส่องได้ไม่ร้อนจนเกินไป

สภาวธรรม

วอเตอร์เครสในกระถางมีสภาพเหี่ยวแห้ง ไม่สดชื่นมานานแล้วอีกทั้งใบก็เล็กและพรุนเนื่องจากโดนแมลงกัดกิน เป็นโอกาสดีที่ได้อยู่บ้านจึงทำการรื้อของเก่าออก และปลูกใหม่หนึ่งกระถางก่อน เพราะไม่ได้กินวอเตอร์เครสมาแล้ว มีพี่สำนักงานซื้อมาให้กินแต่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยไม่ได้กิน กินของที่เราปลูกเองดีกว่าคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *